Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απαιτεί την κατάργηση του νέου αντί-ΛΟΑΤΚΙ+ νόμου του Ιράκ

22/05/2024
από
Η ιρακινή κυβέρνηση πρέπει να καταργήσει άμεσα τον πρόσφατα ψηφισμένο αντί-ΛΟΑΤΚΙ+ νόμο, δήλωσε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο νόμος παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στην ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι, της ιδιωτικής ζωής, της ισότητας και της μη διάκρισης.

Στις 27 Απριλίου, το κοινοβούλιο του Ιράκ πέρασε τον αντί-ΛΟΑΤΚΙ+ νόμο ως μέρος του υπάρχοντος νόμου, με τίτλο «Νόμος για την Καταπολέμηση της Πορνείας». Ο νόμος απαγορεύει τις ομόφυλες σχέσεις με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 10 ετών, ενώ όσα άτομα «προωθούν» την ομοφυλοφιλία ή τη σεξεργασία μπορούν να αντιμετωπίσουν τουλάχιστον φυλάκιση επτά ετών.

Επιβάλλει ακόμα φυλάκιση από ένα έως τρία χρόνια στα τρανς άτομα, που υποβάλλονται σε θεραπείες επιβεβαίωσης φύλου «βάσει προσωπικής επιθυμίας και κλίσης» ή στις ομάδες των γιατρών που πραγματοποιούν τις θεραπείες, καθώς και στα άτομα που ντύνονται ή συμπεριφέρονται εκτός των ετεροκανονικών προτύπων.

«Η ψήφιση του αντί-ΛΟΑΤ νόμου από το ιρακινό κοινοβούλιο σφραγίζει το τρομακτικό ιστορικό παραβιάσεων των ΛΟΑΤ δικαιωμάτων από την κυβέρνηση του Ιράκ και αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα», δήλωσε η Rasha Younes, προσωρινή διευθύντρια για τα ΛΟΑΤ δικαιώματα στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πρόσθεσε ότι τα κουήρ άτομα στο Ιράκ αντιμετωπίζουν ήδη τη βία και τις απειλές κατά της ζωής τους.

Η θέσπιση του αντί-ΛΟΑΤ νόμου ακολουθεί μήνες εχθρικής ρητορικής κατά των σεξουαλικών και έμφυλων μειονοτήτων από Ιρακινούς αξιωματούχους, καθώς και κυβερνητικές καταστολές κατά των ομάδων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προηγούμενες προτεινόμενες τροποποιήσεις του υπάρχοντος νόμου για τη σεξεργασία θα επέβαλαν τη θανατική ποινή για τις ομόφυλες σχέσεις, αλλά η διάταξη αυτή δεν εμφανίστηκε στην τελική έκδοση.

Η άνιση προστασία από τη βία και η άνιση πρόσβαση στη δικαιοσύνη απαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο. Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, στα άρθρα 2 και 26, εγγυάται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και την ίση προστασία από τον νόμο χωρίς διακρίσεις. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές όργανο εμπειρογνωμόνων που παρέχει έγκυρες ερμηνείες του Συμφώνου, έχει καταστήσει σαφές ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι μια ιδιότητα που προστατεύεται από τις διακρίσεις, βάσει των εν λόγω διατάξεων. Ομοίως, ο Αραβικός Χάρτης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του οποίου το Ιράκ είναι μέλος, επιβεβαιώνει αυτά τα δικαιώματα.

«Οι αδυσώπητες κακοποιήσεις σε βάρος των ΛΟΑΤ ατόμων στο Ιράκ, που ξεκινούν από την οικογένεια και επεκτείνονται σε κάθε πτυχή της δημόσιας ζωής τους, δεν έχουν μόνο ως αποτέλεσμα τους θανάτους αλλά καθιστούν τη ζωή των ανθρώπων αβίωτη», δήλωσε η Younes. «Η ιρακινή κυβέρνηση θα πρέπει να καταργήσει αμέσως τον αντι-ΛΟΑΤ νόμο και να τερματίσει τον κύκλο της ατιμωρησίας και της βίας κατά των ΛΟΑΤ ανθρώπων».

Πληροφορίες από Human Rights Watch.
Δες και αυτό!