Το Facebook προσέθεσε τη δυνατότητα για τους χρήστες του να επιλέγουν στο relationship status τους αν εχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή πολιτικό γάμο μέτα από πρόταση από πρωτοπόρες lgbt οργανώσεις! Η δυνατότητα αυτή θα δίνεται σε χρήστες που μένουν σε χώρες οπου προφανώς υπάρχει το σύμφωνο συμβίωσης στη νομοθεσία.  Η αλλαγή αυτή χαιρετήθηκε με μεγάλη χαρά από πολλούς χρήστες παγκοσμίως! Η εταιρεία δηλώνει:” Το Facebook είναι μια δημιουργία που προσπαθεί να συμπεριλάβει και την LGBT κοινότητα. Αυτό είναι απλά η απόδειξη γι αυτό.”

Giannis Papagiannopoulos - Εκδότης του antivirus, Θεωρητικός Φυσικός.