Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Κροατίας δίνει επιτέλους στα ομόφυλα ζευγάρια ίσα δικαιώματα, με όλα τα άλλα άτομα, σε ό,τι αφορά στην αναδοχή παιδιών.

Η απόφαση έρχεται μετά από αξιολόγηση οκτώ προτάσεων και αιτημάτων για την αναθεώρηση της συνταγματικότητας του νόμου περί αναδοχής και των σχετικών διατάξεων.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο δήλωσε κατηγορηματικά, ότι ο αποκλεισμός των ομόφυλων ζευγαριών από την αναδοχή, συνιστούσε ξεκάθαρη διάκριση, ήταν αντισυνταγματικός και έδωσε σαφείς οδηγίες στα δικαστήρια, και στα άλλα όργανα λήψης αποφάσεων, σχετικά με αυτά τα θέματα, δηλώνοντας ότι δεν πρέπει να αποκλείονται τα άτομα που κάνουν αιτήσεις, βάσει του σεξουαλικού τους προσανατολισμού.

Οι δικαστές της Συνταγματικής Αρχής τόνισαν ότι, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούν να παρεμβαίνουν στο νομικό κείμενο, «τα δικαστήρια, ή τα άλλα αρμόδια όργανα, που αποφασίζουν άμεσα, για τα ατομικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών, για την επίλυση συγκεκριμένων υποθέσεων, υποχρεούνται να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν τους νόμους, σύμφωνα με το νόημα και τον νόμιμο σκοπό τους και να εκδίδουν τις αποφάσεις βάσει του συντάγματος, των νόμων, των διεθνών συνθηκών και άλλων πηγών δικαίου» .

“Εν προκειμένω, αυτό σημαίνει ότι οι αμφισβητούμενες νομικές διατάξεις είναι υποχρεωτικό να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται κατά τρόπο που να επιτρέπει σε όλα τα άτομα, με ίσους όρους, να συμμετέχουν στη δημόσια υπηρεσία αναδοχής, ανεξάρτητα από το αν ο δυνητικός αναδόχων ζει σε άτυπη, ή επίσημη σύμπραξη σχέσης” , σύμφωνα με το απροσδιόριστο μήνυμα του Συνταγματικού Δικαστηρίου.