Βάνα Μπάρμπα

Περί «άποψης» ο λόγος

Παρακολουθώντας τη συνέντευξη της Βάνας στον Αντώνη, δυο ερωτήσεις διαπερνούν τα όποια εγκεφαλικά κύτταρα διαθέτω: πρώτον «γιατί τα λέει αυτά η Βάνα»
31/05/2021