Όποιος θέλει να χωρίσει... να σηκώσει το χέρι του!