ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες

To πρώτο βιβλίο στην Ελλάδα για τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες και τις ασφαλείς και συμπεριληπτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Ένας συλλογικός τόμος, ο πρώτος στην Ελλάδα, που αφορά στις ΛΟΑΤΚΙ+ και τις ασφαλείς και συμπεριληπτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, πρόκειται να κυκλοφορήσει
14/07/2020