Κοντονής

Συγκροτήθηκε νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου

Στη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την αναμόρφωση διατάξεων του οικογενειακού δικαίου και ειδικότερα με έμφαση σε θέματα επιμέλειας,
06/03/2018