γιορτή

Σήμερα δεν είναι γιορτή

Σήμερα δεν είναι γιορτή (ή τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να είναι αν το σκεφτούμε λίγο). Είναι μια μέρα που επιλέχθηκε για να
08/03/2020