Γερμανοί επίσκοποι

Οι Γερμανοί επίσκοποι αναγνώρισαν την ομοφυλοφιλία ως “μια συνηθισμένη σεξουαλική προδιάθεση που δεν μπορεί να αλλάξει”

Σε μια πρωτοποριακή κίνηση, οι Γερμανοί επίσκοποι αναθεώρησαν τις διδασκαλίες για τη σεξουαλική ηθική και δήλωσαν ότι η ομοφυλοφιλία αποτελεί μια “συνηθισμένη
16/12/2019