Εμπορικής Ναυτιλία

Καταγγελία άρνησης εφαρμογής νόμου για νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου από Υπηρεσία του Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας

Tο Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών καταγγέλλει άρνηση μεταβολής των στοιχείων τρανς προσώπου από τη Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά και
10/06/2021