Ειρήνη στα χρόνια του πολέμου μια αντιστροφή των όρων