«Διπλωμάτες για Ισότητα»

Δημιουργία κυπριακού παραρτήματος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας «Διπλωμάτες για Ισότητα»

Διπλωματικές αποστολές στην Κύπρο δημιούργησαν το κυπριακό παράρτημα της παγκόσμιας πρωτοβουλίας «Διπλωμάτες για Ισότητα», με στόχο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤ+
13/05/2022