δημόσια τάξη

οικογενειακό δίκαιο

Γονείς ενάντια στη δημόσια τάξη

Στις 9 Φεβρουαρίου συζητήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) το ερώτημα εάν είναι υποχρεωμένα τα Βουλγαρικά Δικαστήρια κατ’ εφαρμογή της
19/03/2021