Δικαστικών Λειτουργών

Η Δεοντολογία των Δικαστικών Λειτουργών θα σέβεται πλέον (και) την ταυτότητα, τα χαρακτηριστικά ή την έκφραση φύλου

Ως ιδιαίτερα θετική και σημαντική εξέλιξη αναγνώρισε το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) την τροποποίηση του Χάρτη Δεοντολογίας των Δικαστικών Λειτουργών, ώστε να
28/03/2022