Χαρά Ματσούκα

Χαρά Ματσούκα: “Η αιμοδοσία είναι κοινωνική υποχρέωση, δεν προσφέρεται για διεκδικήσεις ειδικών κοινωνικών ομάδων”

“Η αιμοδοσία είναι κοινωνική υποχρέωση, δεν προσφέρεται για διεκδικήσεις ειδικών κοινωνικών ομάδων” είπε Στο Κόκκινο, στην Ευγενία Λουπάκη και τον Χρυσόστομα Λουκά,
14/01/2022