αριστετοί

Νέα έρευνα: Προοδευτικοί Έλληνες με συντηρητικές απόψεις

Έρευνα διεξήγαγε το παρατηρητήριο κοινονικοπολιτικών αλλαγών QED, σχετικά με την κοινωνικοπολιτική ανάλυση των Ελλήνων που δηλώνουν πως ανήκουν ιδεολογικά στον χώρο της αριστεράς-κεντροαριστεράς.
03/10/2015