αντί-ΛΟΑΤΚΙ+ νομοθεσία

Πώς μια αμερικανική ακροδεξιά ομάδα επηρεάζει τις αντί-ΛΟΑΤΚΙ+ πολιτικές στην Αφρική

Μια αμερικανική οργάνωση κατά της πορνογραφίας έχει συμβουλεύσει, προωθήσει και υποστηρίξει αντί-ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβιστές και πολιτικούς στην Ουγκάντα, συμπεριλαμβανομένου ενός μέλους του κυβερνώντος
31/05/2024

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιπλήττει την Πολωνία για τους αντί-ΛΟΑΤΚΙ+ νόμους

Η έλλειψη οποιασδήποτε μορφής νομικής αναγνώρισης και προστασίας για τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζευγάρια στην Πολωνία, παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έκρινε το
13/12/2023