ανοιχτές σχέσεις

Ανοιχτές σχέσεις και ομόφυλα ζευγάρια

Μεγαλώνουμε με μια βαθιά ριζωμένη πεποίθηση που εξιδανικεύει τη μονογαμία και καταδικάζει τις εξωσυντροφικές σχέσεις ως κεράτωμα, απιστία, απάτη. Οποιαδήποτε εξωσυντροφική σεξουαλική
25/01/2021