άνδρες 2046

Οι άνδρες στο δωμάτιο 2046

Ο Εduardo Jimenez αγαπά τα ανδρικά σώματα και το φως. Το “Room 2046” αποτελεί ένα προσωπικό στοίχημα του Ισπανού φωτογράφου, αφού χρειάστηκε
17/12/2016