ακτιβισμό

Για έναν ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβισμό …

Ακτιβισμός σημαίνει δράση. Είναι δράση που στοχεύει στην κοινωνική αλλαγή, στη βελτίωση της θέσης μιας ομάδας που καταπιέζεται, στην αποδοχή του διαφορετικού.
22/11/2017