Μόρια

Bye bye Μόρια

«Οι άνθρωποι κοιμήθηκαν στο δρόμο διότι σε καμία περιοχή της Λέσβου δεν επέτρεψαν οι ντόπιοι να στηθούν σκηνές για να τους στεγάσουν
13/09/2020