Παρατηρητήριο για τα δικαιώματα στο χώρο της ψυχικής υγείας