Οι τρανς γυναίκες τοποθετούνται συχνά σε ανδρικές φυλακές, όπου κινδυνεύουν από επιθέσεις κι αυτοτραυματισμούς.

Τα τρανς άτομα που κρατούνται στις φυλακές της Μαλαισίας χρειάζονται περισσότερους νόμους για να διασφαλίζεται η δίκαιη αντιμετώπισή τους.

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Μαλαισίας (Suhakam) ζήτησε μια τυποποιημένη διαδικασία λειτουργίας για την δίκαιη μεταχείριση των κρατουμένων. Η Suhakam ολοκλήρωσε μια εθνική έρευνα σχετικά με το δικαίωμα στην υγεία στη φυλακή. Το συμπέρασμα είναι ότι η κράτηση τρανς γυναικών σε ανδρικές φυλακές θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους και τις εκθέτει σε κίνδυνο σεξουαλικής κακοποίησης.

Στη Μαλαισία το να είσαι τρανς άτομο είναι παράνομο. Οι τρανς γυναίκες τοποθετούνται στις φυλακές, που αντιστοιχούν στο φύλο, που καταγράφεται στα πιστοποιητικά γέννησής τους. Αν κι ο αριθμός των τρανς φυλακισμένων ατόμων στη Μαλαισία είναι αρκετά χαμηλός, η έκθεση αναφέρει, ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επίθεσης και αυτοτραυματισμού.

«Η επιτροπή παρατηρεί ότι δεν υπάρχει τυποποιημένη πολιτική σχετικά με την τοποθέτηση των τρανς ατόμων στις φυλακές» , ανέφερε η έκθεση του Suhakam, «Αυτό που συμβαίνει είναι, ότι οι αποφάσεις σχετικά με το εάν θα στείλουν φυλακισμένα άτομα σε φυλακές ανδρών ή γυναικών, εξαρτάται από το νόμιμα αναγνωρισμένο φύλο τους, το οποίο καθορίζεται μέσω του πιστοποιητικού γέννησής τους ή μέσω της ταυτότητάς τους» .

Η διοίκηση των φυλακών θα πρέπει να περιγράψει ένα πλαίσιο πολιτικής σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα τρανς άτομα θα μπορούσαν να αντιμετωπίζονται δίκαια στις φυλακές, σύμφωνα με την έκθεση της Suhakam. Ψυχολόγοι, το προσωπικό των φυλακών και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας θα πρέπει να καταρτίσουν το κατάλληλο πλαίσιο.
Επιλεγμένο προσωπικό θα πρέπει επίσης να εκπαιδεύεται για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια κι οι ειδικές ανάγκες των φυλακισμένων, δηλώνεται στην έκθεση.

Η έκθεση της Suhakam αναφέρει ακόμη ότι η διοίκηση των σωφρονιστικών ιδρυμάτων κατά καιρούς χρησιμοποίησε τη δική της διακριτική ευχέρεια ως προς το πού να τοποθετήσει τα τρανς άτομα που κρατούνται. Κι οι ιατρικοί υπάλληλοι μερικές φορές ρωτήθηκαν συμβουλευτικά σχετικά με την τοποθέτηση των τρανς ανθρώπων.