Οι δημιουργοί του youtube καναλιού “Cut” είπαν να ασχοληθούν με την πρότυπα της ανδρικής ομορφιάς και με το πως αυτά έχουν αλλαξει τα τελευταία 100 χρόνια!