Αυτή την Κυριακή μετά τις 20:30 το πρώτο SUNGAYS του 2011 στο BLUE TRAIΝ.
ON deck’s George Spiliopoulos plus sexy dancer-performer …

Giannis Papagiannopoulos - Εκδότης του antivirus, Θεωρητικός Φυσικός.