Το Κοινοβούλιο της Σλοβακίας συζητά ένα νέο νομοσχέδιο το οποίο, εάν εγκριθεί, θα επιβάλει νέα εμπόδια στην πρόσβαση στις ασφαλείς αμβλώσεις, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και την ευημερία των γυναικών και των κοριτσιών και παραβιάζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Εάν θεσπιστεί, το νομοσχέδιο θα αποτελέσει επικίνδυνο ανασταλτικό παράγοντα στην παροχή νόμιμης περίθαλψης άμβλωσης στη Σλοβακία και θα αυξήσει το επικίνδυνο στίγμα γύρω από την άμβλωση.

Το Κοινοβούλιο της Σλοβακίας πρέπει να απορρίψει επειγόντως αυτό το νομοσχέδιο.

Η Διεθνής Αμνηστία καλεί σε δράση

Λάβετε δράση τώρα και στείλτε μια επιστολή στα μέλη του Κοινοβουλίου της Σλοβακίας ζητώντας τους να διασφαλίσουν ότι το Κοινοβούλιο της Σλοβακίας θα απορρίψει αυτό το οπισθοδρομικό νομοσχέδιο, που θέτει σε κίνδυνο τις ασφαλείς αμβλώσεις και θα αποφύγει περαιτέρω προσπάθειες περιορισμού των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων στη Σλοβακία.

Η επιστολή θα σταλεί στα αγγλικά στα μέλη του Κοινοβουλίου της Σλοβακίας που παρατίθενται παρακάτω. Μπορείτε να δείτε το κείμενο της επιστολής στα ελληνικά εδώ:

Προς:

Κύριο Michal Šipoš
Μέλος του Κοινοβουλίου και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας OLANO
(Συνηθισμένοι άνθρωποι και ανεξάρτητες προσωπικότητες)
Email:[email protected]

Κύριο Peter Pčolinský
Μέλος του Κοινοβουλίου και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας SME
(Είμαστε μια οικογένεια)
Email:[email protected]

Κυρία Anna Zemanová
Μέλος του Κοινοβουλίου και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας SaS
(Ελευθερία και Αλληλεγγύη)
Email:anna.zemanova@nrsr.sk

Κυρία Jana Žitňanská
Μέλος του Κοινοβουλίου και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ZaĽudí
(Για τον λαό)
Email:[email protected]

Κύριο Robert Figo
Μέλος του Κοινοβουλίου και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας SMERSD
(Κατεύθυνση  Σοσιαλδημοκρατία)
Email: [email protected]

Κύριο Peter Pellegrini
Μέλος του Κοινοβουλίου και ηγέτης του HLASSD
(Φωνή  Σοσιαλδημοκρατία)
Email:[email protected]

Αξιότιμα μέλη του Σλοβακικού Κοινοβουλίου,

Ανησυχώ πολύ για τις νέες προσπάθειες ψηφοφορίας ενός επικίνδυνου νομοσχέδιο που θα παρεμποδίσει περαιτέρω την πρόσβαση στις ασφαλείς αμβλώσεις στη Σλοβακία. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο – όπως ο διπλασιασμός της υποχρεωτικής περιόδου αναμονής και η επέκταση της εφαρμογής του πριν από την πρόσβαση στην άμβλωση, η επιβολή προϋπόθεσης δεύτερης ιατρικής άδειας για αμβλώσεις για λόγους υγείας και η υποχρέωση αιτιολόγησης της άμβλωσης – είναι αδικαιολόγητα και δεν πληρούν κάποιο ιατρικό σκοπό. Αντ’ αυτού, θα παραβιάσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όσων αναζητούν άμβλωση και θα καθυστερούν την πρόσβαση σε έγκαιρη νόμιμη περίθαλψη άμβλωσης θέτοντας έτσι την υγεία και τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Είναι επίσης πολύ ανησυχητικό ότι το νομοσχέδιο σκοπεύει να απαγορεύσει τη λεγόμενη «διαφήμιση» της άμβλωσης, η οποία θα περιορίσει την ικανότητα των γιατρών να παρέχουν τεκμηριωμένες πληροφορίες σε γυναίκες σχετικά με την περίθαλψη των αμβλώσεων και με το που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε νόμιμες αμβλώσεις στη Σλοβακία.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι επιβλαβές για τις γυναίκες και τα κορίτσια και παραβιάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις της Σλοβακίας για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του δικαιώματος στην υγεία, την ιδιωτική ζωή, την ενημέρωση, το δικαίωμα απαλλαγής από απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση και τις αρχές της μη διάκρισης και της ισότητας στην απόλαυση των δικαιωμάτων, ενώ έρχεται και σε αντίθεση με τις οδηγίες και τις βέλτιστες πρακτικές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Μια εκτεταμένη ανάλυση των ανησυχιών σχετικά με αυτό το νομοσχέδιο εμπεριέχεται στην επιστολή που υπεγράφη από περισσότερες από 100 οργανώσεις από όλο τον κόσμο και η οποία εστάλη σε όλους τους βουλευτές στις 7 Σεπτεμβρίου. Είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.amnesty.org/en/documents/eur72/3021/2020/en/.

Σας καλώ να λάβετε υπόψη το περιεχόμενο της προαναφερθείσας επιστολής και να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσετε ότι το Κοινοβούλιο της Σλοβακίας θα απορρίψει αυτό το οπισθοδρομικό νομοσχέδιο και θα αποφύγει περαιτέρω προσπάθειες περιορισμού των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων στη Σλοβακία.

Με εκτίμηση,


Επιπλέον Πληροφορίες

Το σχέδιο νόμου που τροποποιεί και συμπληρώνει τον νόμο αριθ. 576/2004 Συλλογή νόμων για την υγειονομική περίθαλψη, τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη, καθώς και για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση ορισμένων πράξεων όπως τροποποιήθηκαν, και η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει ορισμένες πράξεις (εκτύπωση αριθ. 154, 19.06.2020), κατατέθηκε για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο της Σλοβακίας (Εθνικό Συμβούλιο) τον Ιούλιο 2020 από το OLANO (Συνηθισμένοι άνθρωποι και ανεξάρτητες προσωπικότητες), το μεγαλύτερο κόμμα του κυβερνητικού συνασπισμού.

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε σε πρώτη ανάγνωση τον Αύγουστο και στάλθηκε σε τρεις διαφορετικές επιτροπές για περαιτέρω συζήτηση τον Σεπτέμβριο. Από τις 9 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή Συνταγματικών και Νομικών Θεμάτων υποστήριξε το προτεινόμενο νομοσχέδιο και συνέστησε την έγκριση της νομοθεσίας από το κοινοβούλιο. Οι άλλες δύο επιτροπές (Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Επιτροπή Υγείας) θα πρέπει να γνωμοδοτήσουν τις προσεχείς ημέρες. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί σε δεύτερη ανάγνωση κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας που θα ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου. Εάν εγκριθεί, θα ψηφιστεί σε τρίτη και τελευταία ανάγνωση.

Οι αμβλώσεις επιτρέπονται στη Σλοβακία τις πρώτες 12 εβδομάδες της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η χώρα εισήγαγε νόμους και πολιτικές για να καταστήσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες έγκαιρης, ασφαλούς και νόμιμης αμβλώσεις πιο δύσκολη. Στις 18 Οκτωβρίου 2019, η Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σημείωσε ότι οι γυναίκες στη Σλοβακική Δημοκρατία αντιμετωπίζουν ήδη πολλά εμπόδια στην πρόσβαση τους στις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε ασφαλείς αμβλώσεις και αντισυλληπτικά. Αυτό το νέο νομοσχέδιο θα δημιουργήσει πρόσθετα εμπόδια στην υγειονομική περίθαλψη και θα έχει αυξημένο αντίκτυπο σε γυναίκες και κορίτσια από αγροτικές περιοχές, που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή είναι θύματα οικιακής και σεξουαλικής βίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Σλοβακικό Κοινοβούλιο συζητά την οπισθοδρομική αυτή νομοθεσία που εμποδίζει την ασφαλή πρόσβαση στις αμβλώσεις. Ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε τον Νοέμβριο του 2019 προσπάθησε να αναγκάσει τις γυναίκες που αναζητούν άμβλωση να δουν το έμβρυο μέσω του υπέρηχου. Το προτεινόμενο μέτρο δεν δικαιολογείται για ιατρικούς σκοπούς και θα παραβίαζε την ιδιωτική ζωή, την προσωπική ακεραιότητα και την αυτονομία του ατόμου στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη. Μετά από εθνική και διεθνή κατακραυγή, το νομοσχέδιο δεν έλαβε τις απαιτούμενες ψήφους και απορρίφθηκε.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλοι και όλες πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις σχετικά με το σώμα τους και να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς άμβλωσης.