Μια νέα μελέτη έδειξε ότι το 97,5% των παιδιών που αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς συνεχίζουν να αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς ή non binary και μετά από πέντε χρόνια. 

Η έρευνα εξέτασε τα στατιστικά στοιχεία 317 ατόμων στην πρώιμη παιδική ηλικία – 208 τρανς κοριτσιών και 109 τρανς αγοριών – ως προς τον ρυθμό με τον οποίο ως έφηβοι θα συνέχιζαν να αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς ή ως non binary. 

Διαπιστώθηκε, ότι μέχρι το τέλος αυτής της περιόδου, περίπου το 94% ταυτίστηκε με μία δυαδική τρανς ταυτότητα. 

«Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι οι επαναμεταβάσεις είναι σπάνιες», ανέφερε το συμπέρασμα του άρθρου. «Συνηθέστερα, τα τρανς νεαρά άτομα που έκαναν κοινωνικά φυλομετάβαση σε νεαρή ηλικία συνέχισαν να ταυτίζονται με αυτόν τον τρόπο.  Ωστόσο, η κατανόηση των επαναμεταβάσεων είναι ζωτικής σημασίας για τους κλινικούς ιατρούς και τις οικογένειες, ώστε να βοηθήσουν να γίνουν οι επαναμεταβάσεις όσο το δυνατόν πιο ομαλά». 

Το δείγμα των χαμηλών ποσοστών επαναμετάβασης είναι συνεπές με μια παρόμοια μελέτη που ανέφεραν οι ερευνητές, η οποία διήρκεσε μια περίοδο επτά ετών και διαπίστωσε ότι τα περισσότερα νεαρά άτομα που είχαν υποστεί κοινωνική μετάβαση δεν έκαναν εκ νέου μετάβαση. 

Η μελέτη καταρρίπτει το επιχείρημα κατά της «κοινωνικής μετάδοσης» των τρανς, που συνήθως χρησιμοποιείται από τρανσφοβικούς κύκλους και οργανώσεις.

Η εισαγωγή της μελέτης περιλαμβάνει μια ενότητα σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι η αύξηση των τρανς νέων, που αναζητούν φροντίδα είναι άμεσο αποτέλεσμα της κοινωνικής πίεσης που προκαλείται από αυτό που οι ειδικοί κατά των LGBTQ+ αποκαλούν συνήθως «τρανς ατζέντα». 

Όμως, όπως ανέφερε το συμπέρασμα της μελέτης που διεξήχθη από τους Jack L. Turban, Brett Dolotina, Dana King και Alex S. Keuroghlian, «δε φαίνεται να υπάρχει ανομοιότητα μεταξύ των τρανς νέων». 

«Η αναλογία φύλου που αποδίδεται κατά τη γέννηση των εφήβων TGD (transgender and gender diverse) στις Ηνωμένες Πολιτείες δε φαίνεται να ευνοεί τους εφήβους, ως προς το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννησή τους AFAB (assigned female/male at birth), και δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται, για να αντιταχθεί στην παροχή ιατρικής φροντίδας που επιβεβαιώνει το φύλο για εφήβους TGD», πρόσθεσε.

Η ερευνητική ομάδα τέλος, διαπίστωσε, επίσης, ότι τα ποσοστά θυματοποίησης και αυτοκτονίας ήταν σαφώς υψηλότερα μεταξύ των τρανς νεαρών ατόμων σε σύγκριση με τα cis συνομηλίκα άτομα.