Μια ερευνητική ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες από την Ιατρική Σχολή Lewis Katz στο Temple University και το University of Nebraska Medical Center (UNMC) ανέπτυξε μια συνδυαστική γονιδιακή θεραπεία που χρησιμοποιεί το CRISPR για να αδρανοποιήσει ή να «ξεκόψει» δύο διαφορετικά γονίδια στον HIV.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, έδειξε ότι ο συνδυασμός γονιδιακών θεραπειών με αντιρετροϊκή θεραπεία μακράς δράσης (ART) εξάλειψε τον ιό σε περίπου 60% των μοντέλων, σε σύγκριση με το 29% που αναφέρθηκε σε μελέτη του 2019.

Οι ερευνητές ξεκίνησαν με τη χορήγηση δόσης σε οροθετικά ποντίκια με μακράς δράσης ART βραδείας αποδέσμευσης (LASER-ART), ένα πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε από κοινού από τον Howard Gendelman, M.D., συν-ανώτερο συγγραφέα και τον συνιδρυτή του Exavir, Benson Edagwa, Ph. ΡΕ.

Μετά από έναν μήνα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το CRISPR-Cas9 για να αδρανοποιήσουν το γονίδιο για το CCR5, το οποίο ο ιός χρησιμοποιεί για να εισέλθει στα κύτταρα. Στη συνέχεια, η ομάδα ξεκίνησε μια δεύτερη θεραπεία CRISPR-Cas9 για την αφαίρεση των ενσωματωμένων αντιγράφων του DNA του HIV-1 από το γονιδίωμα του ξενιστή. Το πείραμα συνεχίστηκε για δύο μήνες για να διασφαλιστεί ότι ο ιός δεν θα ανακάμψει. Στο τέλος, έξι από τα 10 ζώα στην ομάδα θεραπείας ήταν απαλλαγμένα από ιούς και πέντε από τα εννέα ποντίκια που έλαβαν θεραπεία σε έναν δεύτερο γύρο πειραμάτων ήταν επίσης εντελώς απαλλαγμένα από ιούς.

«Η σημασία αυτής της στρατηγικής είναι διπλή: Πρώτον, το CRISPR παραμένει η μέθοδος εκλογής για τη μόνιμη εξάλειψη του ιού και δεύτερον, αυτός ο συνδυασμός για τη στόχευση του ιού μαζί με κάποια άλλη μέθοδο πρόληψης της εξάπλωσης, όπως η απενεργοποίηση του CCR5 από το CRISPR. μπορεί να βελτιωθεί για μόνιμη εξάλειψη του ιού», δήλωσε ο Kamel Khalili, Ph.D., του Temple University, στο Fierce Biotech Research.

Οι ερευνητές ελπίζουν να αναπτύξουν ένα καλύτερο σύστημα χορήγησης φαρμάκων και εργάζονται για την ανάπτυξη συστημάτων που θα καταστήσουν δυνατή την παροχή πολλαπλών θεραπειών ενός μεμονωμένου τύπου γονιδιακής θεραπείας. Επιδιώκουν επίσης να αναπτύξουν νανοσωματίδια υψηλής στόχευσης καθώς και αρκετούς άλλους τροποποιημένους, αποτελεσματικούς και αβλαβείς ιικούς φορείς που θα συνδέονται με τον συν-υποδοχέα CCR5 και θα παραδίδουν τη γονιδιακή θεραπεία HIV-1 απευθείας σε θέσεις ενεργού ανάπτυξης. Η ομάδα έχει μια συνεχή κλινική δοκιμή φάσης 1/2 για τη γονιδιακή θεραπεία HIV-1.

«Ο επόμενος στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της προσέγγισης και του CRISPR προς την εξάλειψη και την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού», είπε ο Khalili. «Νομίζω ότι [η συνδυαστική επεξεργασία γονιδίων] είναι εκεί που πρέπει να είναι, αλλά πρέπει να μάθουμε περισσότερα για κάθε βήμα».