Πέρασε το πρώτο ψήφισμα του ΟΗΕ για την προστασία των ίντερσεξ δικαιωμάτων

04/04/2024
από
Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ πέρασε ψήφισμα που αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων των ίντερσεξ ατόμων, μια στιγμή ορόσημο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το ψήφισμα σηματοδοτεί την αυξανόμενη διεθνή αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων που υφίστανται τα ίντερσεξ άτομα από τη στιγμή της γέννησής τους. Προτάθηκε από τις κυβερνήσεις της Αυστραλίας, της Χιλής, της Φινλανδίας και της Νότιας Αφρικής και ονομάζεται «Καταπολέμηση των διακρίσεων, της βίας και των επιβλαβών πρακτικών κατά των ίντερσεξ ατόμων». Είκοσι τέσσερις χώρες ψήφισαν υπέρ, είκοσι τρεις απείχαν, ενώ καμία δεν ψήφισε κατά.

Από τη δεκαετία του 1950, οι χειρουργοί πραγματοποιούν ιατρικά περιττές επεμβάσεις «κανονικοποίησης» σε ίντερσεξ παιδιά, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε μη επιθυμητές ουλές, στείρωση και ψυχολογικό τραύμα. Ομάδες υπεράσπισης των ίντερσεξ ατόμων, καθώς και μια σειρά από ιατρικές οργανώσεις και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μιλούν για το ζήτημα εδώ και δεκαετίες. Παρά την αυξανόμενη ομοφωνία ότι οι επεμβάσεις αυτές πρέπει να τερματιστούν και την παγκόσμια πρόοδο όσον αφορά την απαγόρευσή τους, ορισμένοι γονείς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πιέσεις από τους χειρουργούς.

Στην Ελλάδα, η απαγόρευση των μη ιατρικών αναγκαίων παρεμβάσεων «κανονικοποίησης» των ίντερσεξ παιδιών, ψηφίστηκε στις 19 Ιουλίου 2022 – σχεδόν ομόφωνα.

Από τα τέλη του 2023, το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είχε εκδώσει τεχνικό σημείωμα, συνιστώντας την απαγόρευση των «αναγκαστικών ή εξαναγκαστικών ιατρικών επεμβάσεων σε σχέση με τα ίντερσεξ χαρακτηριστικά, όπως οι μη επείγουσες ιατρικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται χωρίς πλήρη, ελεύθερη και ενημερωμένη συναίνεση», βασιζόμενο στις πολυάριθμες συστάσεις σχετικών οργάνων.

Το ψήφισμα καλεί τα κράτη να «καταπολεμήσουν τις διακρίσεις, τη βία και τις επιβλαβείς πρακτικές κατά των ατόμων με έμφυτες διαφορές στα χαρακτηριστικά του φύλου και να αντιμετωπίσουν τις βαθύτερες αιτίες τους», καθώς και να βοηθήσουν τα ίντερσεξ άτομα «να απολαύσουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας».

Ζητά επίσης από το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να δημοσιεύσει έκθεση «στην οποία θα εξετάζονται λεπτομερώς οι νόμοι και οι πολιτικές διακρίσεων, οι πράξεις βίας και οι επιβλαβείς πρακτικές» κατά των ίντερσεξ ατόμων, «σε όλες τις περιοχές του κόσμου».
Δες και αυτό!