Κοινή δήλωση οργανισμών για την υγεία των τρανς ατόμων σχετικά με την ιατρική επιβεβαίωση θεραπείας, και τη διαχείριση της διεργασίας της εφηβείας από τα τρανς νεαρά άτομα, την οποία συνυπογράφει κι η Παγκόσμια Ένωση Επαγγελματιών για την Υγεία των Τρανς Ατόμων.

Την 1η Δεκεμβρίου 2020, το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου αποφάσισε (υπόθεση Bell v. Tavistock), ότι τα τρανς παιδιά είναι πολύ απίθανο να μπορούν να συναινέσουν στη θεραπεία διαχείρισης της διεργασίας της εφηβείας τους.

Τα διοικητικά συμβούλια της Παγκόσμιας Ένωσης Επαγγελματιών για την Υγεία των Τρανς Ατόμων (WPATH), του αντίστοιχου φορέα για την Ευρώπη (EPATH), καθώς και τα αντίστοιχα συμβούλια των USPATH, AsiaPATH, CPATH, AusPATH και PATHA, διαφωνούν απόλυτα με την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου, στην υπόθεση Bell κατά Tavistock.

Πιστεύουν ότι αυτή η απόφαση θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντική βλάβη στα θιγόμενα παιδιά και τις οικογένειές τους. Αντιτάσσονται σε αυτήν την απόφαση και προτρέπουν την αναίρεση και την ανατροπή της. Για τον σκοπό αυτό δημοσίευσαν μια κοινή, την οποία μπορείτε να διαβάστε στα αγγλικά εδώ.