Η Accenture αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, στους τομείς στρατηγικής και συμβουλευτικής, διαδραστικών υπηρεσιών, τεχνολογίας και επιχειρησιακών λειτουργιών. Στην Ελλάδα, η Accenture απασχολεί περισσότερους από 870 συμβούλους και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες σε επίπεδο management και technology consulting. Με σαφή δέσμευση σε θέματα συμπεριληπτικότητας, διαφορετικότητας και ισότητας, η Accenture διεξήγαγε πρόσφατα μελέτη με τίτλο «GETTING TO EQUAL 2020: PRIDE» για τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στον χώρο εργασίας. Με αυτή την αφορμή καθώς και τη συνεχιζόμενη στήριξή της στο Athens Pride συναντήσαμε τον Θεόδωρο Κατσίκη, Applied Intelligence Principal Director, Inclusion and Diversity Lead Accenture.

Θεόδωρος Κατσίκης

Πρόσφατα αναλάβατε τον διευρυμένο ρόλο του Inclusion & Diversity Lead της Accenture στην Ελλάδα, έχοντας ήδη «προϋπηρεσία» ως Pride Lead τα τελευταία 2 χρόνια. Τι σημαίνει πρακτικά για την Accenture η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ισότητας με σεβασμό στη διαφορετικότητα;

Η ισότητα στον χώρο εργασίας δεν ήταν ποτέ πιο σχετική και επίκαιρη. Έρευνές μας αποδεικνύουν ότι η ισότητα είναι ένας ισχυρός πολλαπλασιαστής της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Προάγει τη δημιουργικότητα και εμπνέει την αίσθηση του ανήκειν. Για αυτό και εμείς ως εταιρεία δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε μια κουλτούρα ισότητας, όπου οι άνθρωποί μας μπορούν να «ξεδιπλώσουν» τον καλύτερο εαυτό τους, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Έχουμε αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όπου με ισχυρή θέληση και ηγεσία, αλλά και απλές και κατανοητές δράσεις, δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοί μας αντιμετωπίζονται δίκαια και με σεβασμό, έχοντας ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες και σε πόρους, συμβάλλοντας έτσι «ανενόχλητα» στην επιτυχία του οργανισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ως ελληνικό γραφείο, έχουμε θέσει ως προτεραιότητα και διαρκώς ενισχύουμε δράσεις, εντός και εκτός εταιρείας, εστιάζοντας σε τρεις πυλώνες: Ισότητα Φύλων, ΛΟΑΤΚΙ+ Κοινότητα και Άτομα με Αναπηρία.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, τι δράσεις έχετε αναλάβει στην Ελλάδα;

Τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεκινήσει μια σειρά πρωτοβουλιών για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα με στόχο τόσο την ενημέρωση των εργαζομένων μας όσο και την ενεργή συμμετοχής τους. Ενδεικτικά να αναφέρω:
• Το Greek LGBT+ Ally Program, ήτοι το ελληνικό δίκτυο ΛΟΑΤΚΙ+ υπαλλήλων και υποστηρικτών.
• Το PRIDE mentoring program, ένα καινοτόμο πρόγραμμα ενημέρωσης και υποστήριξης ανοιχτό σε όλους τους υπαλλήλους.
• Διοργάνωση ή συμμετοχή σε ενημερωτικά webinars / συνέδρια – απευθυνόμενα στους υπαλλήλους μας αλλά και σε εξωτερικά κοινά- (όπως π.χ. Leading the way for a truly inclusive LGBT+ workplace).
• Tην αρθρογραφία σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. • Την προβολή σχετικών μηνυμάτων μέσω του Digital Signage, των lanyards των υπαλλήλων μας και το «ντύσιμο» εσωτερικών χώρων στα γραφεία μας.
• Την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. • Την χορηγική υποστήριξη και συμμετοχή για δύο συνεχόμενες χρονιές στο Athens Pride.

Ως εταιρεία, δημοσιεύσατε πρόσφατα τη μελέτη «GETTING TO EQUAL 2020: PRIDE». Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματά της;

Τα τελευταία χρόνια, σε πάρα πολλές χώρες, οι ΛΟΑΤΚΙ+ εργαζόμενοι έχουν προοδεύσει στον εργασιακό τους τομέα. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι πριν το 2001 ο γάμος ομοφύλων δεν ήταν νόμιμος σε καμία χώρα, σε σχέση με 29 χώρες σήμερα. Παρόλα αυτά, η πρόσφατη παγκόσμια έρευνά μας αποκαλύπτει ότι κάτω από τη φαινομενική αυτή επιτυχία, οι ίδιοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ένα αόρατο πέπλο προκλήσεων και προσωπικών φόβων, το οποίο δυναμιτίζει την ευημερία τους και δει στον εργασιακό τομέα. Συγκεκριμένα:
• 57% των ΛΟΑΤΚΙ+ εργαζομένων πιστεύουν ότι η ταυτότητα φύλου ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός τους έχουν επιβραδύνει την εξέλιξή τους στην εργασία.
• Μόνο 31% των ΛΟΑΤΚΙ+ εργαζομένων δηλώνουν ανοιχτά την ταυτότητα φύλου ή το σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Μάλιστα, σε υψηλότερες διοικητικές θέσεις το ποσοστό αυτό μειώνεται δραματικά στο 21%.
• Το 19% εκείνων που δεν εκφράζουν ανοιχτά την ταυτότητα φύλου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους στην εργασία φοβούνται ότι θα υποστούν διακρίσεις εάν ανοιχτούν.
• Μόνο το 14% των ΛΟΑΤΚΙ+ εργαζομένων αισθάνονται υποστήριξη από τον εργοδότη τους όσον αφορά θέματα ενίσχυσης της διαφορετικότητας

Τα συγκεκριμένα ποσοστά είναι μάλλον αποκαρδιωτικά. Το εύλογο ερώτημα λοιπόν είναι γιατί και πως μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση αυτή;

Η έκθεσή μας «The Hidden Value of Culture Makers» χρησιμοποίησε ένα οικονομετρικό μοντέλο για τον εντοπισμό 40 παραγόντων που χαρακτηρίζουν και αναπτύσσουν μια κουλτούρα ισότητας. Το μοντέλο αναδεικνύει τους πέντε βασικούς πυλώνες κουλτούρας, επάνω στους οποίους οι εργοδότες καλούνται να οικοδομήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον, όπου οι ΛΟΑΤΚΙ+ εργαζόμενοι μπορούν να προοδεύσουν, να αισθάνονται στήριξη και να εισακούονται. Συγκεκριμένα:
1.Τα υψηλόβαθμα στελέχη οφείλουν να μιλούν ανοιχτά για τα προσωπικά τους θέματα και προκλήσεις για να μεταδώσουν μηνύματα ισχυρής ηγεσίας.
2.Θα πρέπει να υλοποιηθούν ολοκληρωμένες δράσεις που να διασφαλίζουν ότι οι ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις όχι απλά είναι διαθέσιμες, αλλά υποστηρίζονται και ενθαρρύνονται δεόντως.
3.Ο χώρος εργασίας θα πρέπει να αποτελεί ένα περιβάλλον ενδυνάμωσης στο οποίο οι εργαζόμενοι που είναι διαφορετικοί από την πλειοψηφία μπορούν άμεσα να νιώσουν άνετα και να ευδοκιμήσουν από την πρώτη μέρα.
4.Ένα τέτοιο περιβάλλον ενδυνάμωσης βοηθά τους εργαζομένους να αντιληφθούν ότι ο πειραματισμός και η αποτυχία είναι αποδεκτές έννοιες και ενθαρρύνονται χωρίς φόβο ή αντεγκλήσεις.
5.Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς να εγείρουν ανησυχίες στα ή για τα ηγετικά στελέχη, ειδικά όταν πρόκειται για περιπτώσεις παρενόχλησης και διακρίσεων.

Με βάση την έως τώρα εμπειρία σας, υπάρχουν κάποιες πρακτικές συμβουλές που θα μπορούσατε να μοιραστείτε με άλλες εταιρίες;

Καταρχάς να αναφέρω ότι ως Accenture είμαστε περήφανοι για τον τρόπο με τον οποίο, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, έχουμε αγκαλιάσει και αναδείξει τη δική μας ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση αποτελεί ένα διαρκές ταξίδι μάθησης, αυτοβελτίωσης και εξέλιξης. Μερικά από τα ερωτήματα που θέτουμε κι εμείς εσωτερικά – και τα οποία μπορούν όλοι οι οργανισμοί να αξιοποιήσουν ως πυλώνες βελτίωσης, είναι τα παρακάτω:
• Καθορίζουν οι πολιτικές σας το κατάλληλο πλαίσιο και κουλτούρα ισότιμης και δίκαιης αντιμετώπισης προς όλους;
• Έχετε αναπτύξει δίκτυα εργαζομένων στις χώρες/περιοχές όπου δραστηριοποιείστε; Αφουγκράζεστε τις ανησυχίες τους; Υποστηρίζετε τις δράσεις τους;
• Ποια μέτρα λαμβάνετε για να υποστηρίξετε την ψυχική υγεία και την ευημερία όλων των εργαζομένων σας;
• Έχει κάθε υπάλληλος ένα καθορισμένο άτομο (πέρα από τον άμεσο προϊστάμενο/η) στο οποίο μπορεί να απευθύνει τυχόν ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης στην εργασία;
• Έχετε ενεργοποιήσει προγράμματα «φίλων και υποστηρικτών» (ally programs); Έχετε θέσει σαφείς και μετρήσιμους στόχους;
•Υποστηρίζει ο οργανισμός σας την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ σε φόρα και συνέδρια υψηλού προφίλ, καθώς και εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα;
• Αξιοποιείτε ευκαιρίες προκειμένου οι ηγέτες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητάς σας να μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες, εντός και εκτός του οργανισμού σας;
• Υποστηρίζετε την επαφή και σύνθεση των διαφόρων δικτύων στον οργανισμό σας για ενισχύσετε την προσέγγισή σας σε θέματα ένταξης και διαφορετικότητας; Αναπτύσσετε στελέχη στον οργανισμό σας που είναι πρόθυμα να κάνουν τη διαφορά;

Κλείνοντας, πως επηρέασε η πανδημία την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, ποιο το μήνυμά σας για την επόμενη μέρα;

Καθώς προσαρμοζόμαστε όλοι μας στη νέα κανονικότητα, κοιτάζοντας σταδιακά την επόμενη μέρα της πανδημίας, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα είναι πιθανό να βιώσει δυσανάλογα αρνητικές επιπτώσεις σε επίπεδο οικονομικό και υγείας, όπως η απώλεια θέσεων εργασίας. Θεωρούμε ότι είναι ευθύνη τόσο των εταιρειών να «βγουν μπροστά», τοποθετώντας θέματα Inclusion & Diversity στις βασικές τους προτεραιότητες τους, όσο και όλων μας, να προχωρήσουμε δυναμικά προς την ισότητα! Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή.
Όπως λέμε στην Accenture «Further Together».