Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) δημοσίευσε ένα νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση της συμμετοχής τρανς και ίντερσεξ αθλητριών/τών, αναφέροντας ότι οι κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν στην προώθηση της ένταξης και της ισότητας.

Μεταξύ άλλων, η ΔΟΕ αποφάσισε ένα γενικό όριο στα επίπεδα τεστοστερόνης, το οποίο καθόρισε την επιλεξιμότητα των τρανς γυναικών να αγωνίζονται με cis γυναίκες. Στο εξής, το διοικητικό όργανο για κάθε άθλημα είναι επιφορτισμένο με τον καθορισμό της επιλεξιμότητας και η ΔΟΕ προτρέπει αυτούς τους φορείς να αποφεύγουν να πιέζουν τους αθλητές και τις αθλήτριες «να υποβληθούν σε ιατρικά περιττές διαδικασίες ή θεραπείες για να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας», όπως αναφέρει το έγγραφο.

Το έγγραφο, με τίτλο «Πλαίσιο ΔΟΕ για τη δικαιοσύνη, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων με βάση την ταυτότητα φύλου και τις παραλλαγές φύλου», αναφέρει ότι η ΔΟΕ αναγνωρίζει «τόσο την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από την ταυτότητα φύλου, ή τις διαφορές φύλου, μπορούν να συμμετέχουν σε αθλήματα, χωρίς διακρίσεις ή παρενόχληση», και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι «κανένα άτομο δεν έχει αθέμιτο και δυσανάλογο πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων.»

Κατά καιρούς, η μέτρηση ενός τέτοιου πλεονεκτήματος μπορεί να περιελάβανε «δοκιμή της απόδοσης και της φυσικής ικανότητας», αλλά πια «κανένας αθλητής και καμία αθλήτρια δεν πρέπει να υπόκειται σε στοχευμένες δοκιμές, λόγω ή με στόχο, τον προσδιορισμό του φύλου, της ταυτότητας φύλου ή/και των παραλλαγών του φύλου,» σημειώνεται. Επίσης, δεν πρέπει ποτέ να γίνονται «επεμβατικές φυσικές εξετάσεις», όπως τονίζεται στο κείμενο.

Τα διοικητικά όργανα του αθλητισμού θα πρέπει να ορίσουν τις απαιτήσεις καταλληλότητας σε συνεννόηση με ένα σύνολο αθλητριών/ών που επηρεάζονται από αυτές και να δώσουν προτεραιότητα στη σωματική και ψυχική ευεξία όλων των αθλητριών/των, καθώς και στην ιδιωτικότητά τους, συνιστά η ΔΟΕ. Τυχόν περιορισμοί «πρέπει να βασίζονται σε ισχυρή και αξιολογημένη έρευνα από ομοτίμα άτομα», αναφέρει.

Οι LGBTQ+ ακτιβιστικοί κύκλοι γενικά καλωσόρισαν το νέο πλαίσιο, αλλά με λίγη προσοχή. «Όπως συμβαίνει με κάθε σύνολο κατευθυντήριων γραμμών, η επιτυχία αυτού του νέου πλαισίου στη διασφάλιση ενός ασφαλούς και φιλόξενου περιβάλλοντος, εντός των Ολυμπιακών Αγώνων, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διαδικασία εκπαίδευσης και εφαρμογής από τα εθνικά διοικητικά όργανα, τις διεθνείς ομοσπονδίες, και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς», δήλωσε η Anne Lieberman, διευθύντρια πολιτικής και προγραμμάτων του Athlete Ally.

Η GLAAD, ωστόσο, εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι το πλαίσιο θα βοηθήσει στην καταπολέμηση και αναχαίτιση νομοσχεδίων κατά των τρανς, όπως αυτά που εισήχθησαν σε πολλές πολιτείες φέτος και ψηφίστηκαν ως νόμος.