Μια νέα δημοσκόπηση της GPO, συμπεριλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τη στάση των συμμετεχόντων απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, όπως η ισότητα στον γάμο και η τεκνοθεσία.

Η έρευνα της GPO που παρουσιάστηκε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Star, αποτυπώνει τις αντιλήψεις του κόσμου που συμμετείχε, σχετικά με την πορεία των πολιτικών κομμάτων, τον πιο κατάλληλο πρωθυπουργό, αλλά και κοινωνικά θέματα όπως τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα.

Συγκεκριμένα, το 46% είναι υπέρ ή μάλλον υπέρ του «γάμου των ομόφυλων ζευγαριών», σε ενώ το 48% είναι κατά ή μάλλον κατά.

Σε ερώτηση για την «υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια», το 28,7% είναι υπέρ ή μάλλον υπέρ, σε αντίθεση με το πολύ μεγαλύτερο 67% που είναι κατά ή μάλλον κατά.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη δημοσκόπηση εδώ.

Στο παρελθόν, έχουν ξανά πραγματοποιηθεί δημοσκοπήσεις και έρευνες που αποσκοπούν στην απεικόνιση των αντιλήψεων σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, κάνοντας ερωτήσεις στο ευρύ κοινό, και άρα σε άτομα που δεν σχετίζονται απαραίτητα με τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Τον Απρίλιο, το Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή (Eteron), παρουσίασε επίσης έρευνα σχετικά με τις αξίες και τις πολιτικές τοποθετήσεις των ψηφοφόρων στην Ελλάδα.

Μεταξύ των ερωτήσεων, υπήρχαν και κάποιες σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, και συγκεκριμένα την ισότητα στον γάμο και την τεκνοθεσία. Σύμφωνα με τι απαντήσεις, το 55,8% συμφωνεί και μάλλον συμφωνεί με τους γάμους των ομοφυλόφιλων. Αντίθετα, το 38,8% φαίνεται να διαφωνεί.

Αντιθέτως, στα ποσοστά γύρω από τις αντιλήψεις για την τεκνοθεσία παρατηρείται πτώση. Συγκεκριμένα, το 40,9% φαίνεται να συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί με το 54,4% να διαφωνεί ή μάλλον διαφωνεί.

Το ίδιο ινστιτούτο ξανά δημοσίευσε σχετική έρευνα τον Μάιο, που αφορούσε όμως μόνο τις νεότερες ηλικιακές ομάδες (17-34 ετών). Η έρευνα επικεντρωνόταν σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα, ανησυχίες αλλά και δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και των ΛΟΑΤΚΙ+.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, το 69,8% των νέων συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί να θεσμοθετηθούν οι γάμοι ομοφυλοφίλων. Το ποσοστό πέφτει στο 55,1% στις ηλικίες 35 – 54 ετών και στο 46,2% στους 55 ετών και άνω. Το 59,4% συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί να θεσμοθετηθεί η υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Το ποσοστό επίσης πέφτει στο 39,2% στις ηλικίες 35 – 54 ετών και στο 29,1% στους 55 ετών και άνω.


Σημείωση: το δικαίωμα της ισότητας στον γάμο και της (τεκνοθεσίας) αναφέρεται σε όλα τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα (και όχι μόνο στα ομόφυλα ζευγάρια).