Όλο και περισσότερα ενήλικα άτομα στις ΗΠΑ (περισσότερα από ποτέ) αναφέρουν ότι γνωρίζουν κάποιο άτομο που είναι τρανς, ή που χρησιμοποιεί ουδέτερες ως προς το φύλο αντωνυμίες, σύμφωνα με μια νέα έρευνα του Pew Research Center. Ωστόσο, τα επίπεδα αποδοχής των τρανς ατόμων παραμένουν στάσιμα.

Το 42% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι γνωρίζουν προσωπικά κάποιο άτομο που είναι τρανς, ποσοστό που αυξήθηκε κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες από το 2017, σύμφωνα με την έκθεση του Pew Research, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη. Το 26% δήλωσε ότι γνωρίζει ένα άτομο που προτιμά ουδέτερες αντωνυμίες ως προς το φύλο, ενώ το ίδιο ποσοστό ήταν στο 18% το 2018.

Δυστυχώς, όμως, τα επίπεδα αποδοχής δεν έχουν βελτιωθεί. Το 56 % των ερωτηθέντων δήλωσε ότι το φύλο ενός ατόμου είναι αυτό, που του έχει αποδοθεί κατά τη γέννηση, ενώ το 41% δήλωσε ότι το φύλο μπορεί να διαφέρει από εκείνο που αποδόθηκε κατά τη γέννηση. Αυτά τα ποσοστά «είναι σχεδόν αμετάβλητα από το 2017», αναφέρει η έκθεση.

«Οι μισοί Αμερικανοί πολίτες αναφέρουν ότι θα αισθάνονταν πολύ ή κάπως άνετα χρησιμοποιώντας μια ουδέτερη αντωνυμία για να αναφερθούν σε κάποιο άτομο, αν τους ζητηθεί, ενώ το 48% δηλώνει ότι θα αισθανόταν πολύ ή κάπως άβολα μ’ αυτό», προσθέτει το Pew Research. «Αυτοί οι αριθμοί παραμένουν σχεδόν αμετάβλητοι από το 2018.» 

«Τα νεότερα ενήλικα άτομα, οι δημοκρατικοί, και τα άτομα με ανώτερη εκπαίδευση είναι γενικά πιο πιθανό να αναφέρουν ότι γνωρίζουν ένα τρανς άτομο, ή κάποιο άτομο που χρησιμοποιεί ουδέτερες ως προς το φύλο αντωνυμίες», συνεχίζει η έκθεση.

Οι δημοκρατικοί είναι πολύ πιο πιθανό να πουν ότι το φύλο ενός ατόμου μπορεί να διαφέρει από αυτό που τους έχει αποδοθεί κατά τη γέννηση – το 63% των Δημοκρατικών έναντι του 17% των Ρεπουμπλικάνων. Αυτά τα στοιχεία είναι περίπου τα ίδια με τέσσερα χρόνια πριν.

Ομοίως, περίπου τα 2/3 των Δημοκρατικών δήλωσαν ότι θα αισθάνονταν κάπως ή πολύ άνετα να χρησιμοποιούν ουδέτερες αντωνυμίες για το φύλο κάποιου άλλου ατόμου. Αντίθετα, περίπου τα 2/3 των Ρεπουμπλικάνων δήλωσαν ότι θα αισθάνονταν κάπως ή πολύ άβολα.

Η αποδοχή συνολικά ήταν κάπως μεγαλύτερη μεταξύ εκείνων που γνωρίζουν ένα τρανς άτομο και μεταξύ των νέων ατόμων και των υψηλά μορφωμένων ατόμων.

Η έρευνα έρχεται μετά από τέσσερα χρόνια με πέρασαν με τον Trump, ως πρόεδρο, που έλαβε μέτρα κατά των τρανς ατόμων και συνέχισε να δαιμονοποιεί τους τρανς ανθρώπους ακόμη και μετά την αποχώρησή του. Το ίδιο και άλλοι συντηρητικοί πολιτικοί σε ομοσπονδιακό, Πολιτειακό και τοπικό επίπεδο, με πολλές Πολιτείες να εξετάζουν ή να ψηφίζουν νόμους που κρατούν τα τρανς νεαρά άτομα εκτός σχολικών αθλημάτων, ή να τους αρνούνται την υγειονομική περίθαλψη που επιβεβαιώνει το φύλο.

Η έκθεση Pew βασίζεται σε μια έρευνα που έγινε με τη συμμετοχή 10.606 ενηλίκων των ΗΠΑ που διεξήχθη στις 14-27 Ιουνίου. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν ως μέρος μιας ευρύτερης έρευνας και όλα τα άτομα που συμμετείχαν είναι μέλη του Pew’s American Trends Panel, ενός διαδικτυακού πίνακα ερευνών που προσλήφθηκε μέσω εθνικής, τυχαίας δειγματοληψίας οικιστικών διευθύνσεων. Η μεθοδολογία διασφαλίζει ότι σχεδόν όλα τα ενήλικα άτομα των ΗΠΑ έχουν πιθανότητα επιλογής και η έρευνα σταθμίζεται, ώστε να είναι αντιπροσωπευτική του πληθυσμού με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, την κομματική σύνδεση, την εκπαίδευση, και άλλους παράγοντες.