Η Μασσαχουσέττη και το Ιλλινόις φαίνεται ότι είναι έτοιμες να ενσωματώσουν την LGBT ιστορία στα σχολικά προγράμματα σπουδών.

Σύμφωνα με το περιοδικό The Boston Herald, το πρόγραμμα σπουδών στη Μασσαχουσέττη αναπτύχθηκε από μια ομάδα καθηγητών σε συνεργασία με το Massachusetts Safe School Program for LGBTQ Students και την Επιτροπή της Μασσαχουσέττης για τη LGBTQ Νεολαία.

Αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτό το καλοκαίρι και θα περιλαμβάνει μαθήματα σχετικά με τις ταραχές του Stonewall με αναφορές σε συγγραφείς, όπως οι Langston Hughes και Willa Cather. Τα σχέδια μελέτης δε θα είναι υποχρεωτικά, αλλά θα είναι διαθέσιμα στις περιφέρειες, δήλωσε η Jacqueline Reis, εκπρόσωπος του τμήματος εκπαίδευσης.

Η συμπερίληψη της LGBT ιστορίας στο πρόγραμμα σπουδών της Μασσαχουσέττης όπως αναφέρει ο διευθυντής της Επιτροπής Corey Prachniak-Rincon, θα ωφελήσει και τους εκπαιδευτικούς: “Αν οι μαθητές δε δουν τον εαυτό τους στο πρόγραμμα σπουδών, δεν θα προσέχουν και τόσο. Είναι ένα τεράστιο αίτημα που ακούμε από τους δασκάλους. Αναγνωρίζουν ότι το μεγάλο μέρος των LGBTQ μαθητριών-τών αισθάνονται αποκλεισμένες-οι, όταν ένα μέρος της ταυτότητάς τους αγνοείται” .

Όπως αναφέρεται στο Columbia Chronicle, η νομοθεσία υποδεικνύει ότι τα δημόσια σχολεία του Ιλλινόις θα πρέπει να ενσωματώσουν τη διδασκαλία για την ιστορία των LGBT διακιωμάτων στις τάξεις τουλάχιστον του Γυμνασίου. Η ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου και η συμπερίληψη του μαθήματος της ιστορίας των LGBT δικαιωμάτων στα σχολεία της Μασσαχουσέττης είναι σημαντικά βήματα για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, αλλά θα μπορούσαν επίσης να ενθαρρύνουν περισσότερες-ους μαθήτριες-ές στο να επιλέξουν την ιστορία των LGBT δικαιωμάτων ως αντικείμενο σπουδών.

Ο Albert Williams, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος θεάτρου και ακτιβιστής, μίλησε για τη σημασία της ψήφισης αυτής της νομοθεσίας: «Είναι ένα σημαντικό νομοθέτημα [γιατί] η ιστορία του LGBT πληθυσμού στην Αμερική δεν έχει ποτέ εκπροσωπηθεί με ικανοποιητικό τρόπο από το εκπαιδευτικό σύστημα.