Ένα gender-neutral άτομο αγωνίζεται για το δικαίωμα αποτύπωσης της ουδετερότητας φύλου στο διαβατήριο, προσφεύγοντας σε δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου. Το άρθρο που επιλέγει να χρησιμοποιείται μαζί με το όνομα είναι το “per” αντί για τα his/her/he/she.

Το άτομο Christie Elan-Cane αγωνίζεται γι’ αυτό το δικαίωμα εδώ και 25 χρόνια και πιστεύει ότι κάθε άτομο θα έπρεπει να έχει την επιλογή να βάλει ένα X στο χωρίο που αφορά στο φύλο αν δεν αυτοπροσδιορίζεται ούτε ως άνδρας ούτε κι ως γυναίκα.

Η πλήρης ακρόαση της υπόθεσης θα γίνει στο δικαστήριο του Λονδίνου 18 και 19 Απριλίου.

Η βασική κατηγορία είναι ότι το επίσημο γραφείο που εκδίδει διαβατήρια απέτυχε να αναγνωρίσει την ταυτότητα του ατόμου Christie Elan-Cane, το οποίο δεν αυτοπροσδιορίζεται ούτε ως άνδρας ούτε ως γυναίκα.