Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Απόφαση ορόσημο για τη Ρωσία

23/01/2023
από

Το δικαστήριο έκρινε, ότι η Ρωσία παραβίαζε τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφευγόντων, αρνούμενη να αναγνωρίσει νομικά τις ομόφυλες σχέσεις τους.

Την Τρίτη, 17 Ιανουαρίου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε, ότι η Ρωσία έχει υποχρέωση να παρέχει στα ομόφυλα ζευγάρια νομική προστασία ισοδύναμη με γάμο.

Το δικαστήριο εξέδωσε την απόφαση-ορόσημο στην υπόθεση Fedotova και Άλλοι έναντι της Ρωσίας, που υποβλήθηκε από έξι Ρώσους υπηκόους, η οποία εξελίχθηκε σε δικαστικό αγώνα τριών ετών. Τον Ιούλιο του 2021, το Τρίτο Τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) αποφάσισε ότι, με την άρνησή της να χορηγήσει νομική αναγνώριση σε ομόφυλα ζευγάρια, η Ρωσία παραβίαζε τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφευγόντων, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μετά την απόφαση, η ρωσική κυβέρνηση ζήτησε να παραπεμφθεί η υπόθεση στο Μεγάλο Τμήμα του ΕΔΔΑ. Η Ρωσία υποστήριξε, ότι η εισαγωγή της ισότητας του γάμου στη χώρα θα ήταν «σε αντίθεση με το ρωσικό Σύνταγμα και τη δημόσια τάξη». Πρόσθεσε ότι «η οικογένεια στην παραδοσιακή της μορφή είναι θεμελιώδης αξία της ρωσικής κοινωνίας» επειδή είναι «εγγενώς συνδεδεμένη με τον στόχο της διατήρησης και ανάπτυξης της ανθρώπινης φυλής».

Με την απόφασή του αυτή, το Μεγάλο Τμήμα του ΕΔΔΑ, έκρινε ότι αυτό δεν ήταν αρκετό για να αρνηθούν την αναγνώριση στα ΛΟΑΤΚΙ+ ζευγάρια, λέγοντας ότι «κανένας από τους λόγους δημοσίου συμφέροντος, που προβάλλει η κυβέρνηση, δεν υπερισχύει του συμφέροντος των προσφευγόντων, να έχουν τις αντίστοιχες σχέσεις επαρκώς αναγνωρισμένες και προστατευμένες από το νόμο».

Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία «έχει υπερβεί το περιθώριο εκτίμησής της και δεν έχει συμμορφωθεί με τη θετική υποχρέωσή της να εξασφαλίσει το δικαίωμα των αιτούντων στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής».

Με την απόφαση αυτή, το δικαστήριο έκρινε ότι όλα τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν την υποχρέωση να θεσπίσουν τις κατάλληλες νομικές προστασίες για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αν και η Ρωσία δεν είναι πλέον κράτος-μέλος μετά την αποπομπή της από το Συμβούλιο της Ευρώπης μετά την εισβολή στην Ουκρανία, το δικαστήριο μπορεί ακόμα να αποφανθεί για καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν.

Η Ιρλανδή ευρωβουλευτής Maria Walsh, η οποία είναι επίσης Αντιπρόεδρος της Διακομματικής ΛΟΑΤΚΙ+ Ομάδας, σχολίασε την απόφαση, λέγοντας:

«Σήμερα είναι μια ένδοξη μέρα για την κοινότητά μας και την συνηγορία της. Δεν μπορούμε παρά να ευχαριστήσουμε όλους τους ακτιβιστές και τους ενάγοντες αυτής της υπόθεσης για τις ατελείωτες προσπάθειες να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας. Αυτή η απόφαση μπορεί να θεωρηθεί μόνο μια κατηγορηματική στάση για το πού βρίσκεται η ευρωπαϊκή μας ήπειρος. Είναι καιρός οι οικογένειες του ουράνιου τόξου να λάβουν την προστασία και την αναγνώριση που τους αξίζει, και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η κρίση θα μεταφραστεί μια μέρα σε υποχρεωτική αναγνώριση των σχέσεων σε διασυνοριακές υποθέσεις».
Δες και αυτό!