Έρευνα: Τα κουήρ άτομα είναι τρεις φορές πιο πιθανό να δεχτούν επίθεση

14/09/2020
από
κουήρ άτομα, έρευνα, Καναδάς
Ιούνιος 2017, Photo: Chris Putnam

Τα κουήρ άτομα του Καναδά είναι σχεδόν τρεις φορές πιο πιθανό να βιώσουν σεξουαλική ή σωματική επίθεση, σε σχέση με τα ετεροφυλόφιλα άτομα, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία τη Statistics Canada.

Στοιχεία του 2018

Μεταξύ των ΛΟΑ ατόμων, αλλά και εκείνων που αυτοπροσδιορίζονται ως μη ετεροφυλόφιλα – το 11% ανέφερε ότι αντιμετώπισε μια τέτοια επίθεση μέσα στους προηγούμενους 12 μήνες, σε σύγκριση με το 4% των ετεροφυλόφιλων, σύμφωνα με την έκθεση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2018 και η έκθεση κυκλοφόρησε την Τετάρτη (09/09/20).

Σχεδόν το 60% έχει δεχτεί επίθεση

Το 59% των ατόμων που ανήκουν σε σεξουαλική μειονότητα και κατοικούν στον Καναδά, ανέφερε ότι έχει δεχτεί σωματική ή/και σεξουαλική επίθεση, κάποια στιγμή, από την ηλικία των 15 ετών. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα ετεροφυλόφιλα άτομα ανέρχεται στο 37%. Τα ποσοστά ήταν παρόμοια και για τα τρανς άτομα. Η έκθεση δεν περιελάμβανε επιθέσεις σε τρανς άτομα για τους προηγούμενους 12 μήνες, ως ξεχωριστή κατηγορία, λόγω του μικρού αριθμού τρανς ατόμων που συμμετείχαν στον έρευνα. Επίσης, τα στατιστικά στοιχεία, δεν αντικατοπτρίζουν τη βία μεταξύ συντρόφων.

Λιγότερες οι αναφορές στις αρχές

Τα κουήρ άτομα ήταν λιγότερο πιθανό, σε σύγκριση με τα στρέιτ άτομα, να αναφέρουν τις επιθέσεις στην αστυνομία. Κι εδώ, το δείγμα των τρανς ατόμων δεν ήταν αρκετά μεγάλο για να προσδιορίσει. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, «αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι αστυνομικές υπηρεσίες, πρέπει να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν την αναφορά των επιθέσεων από τις κοινότητες των σεξουαλικών μειονοτήτων, τόσο για να διευκολύνουν την ακριβή καταγραφή τους, όσο και για να επιτρέψουν τη συνεχή παροχή υπηρεσιών, σε αυτόν τον πληθυσμό» , σημειώνει η έκθεση.

Εξηγώντας, γιατί η Statistics Canada διαχώρισε τα δεδομένα για τα τρανς άτομα από αυτά των ΛΟΑΚ ατόμων, η έκθεση σημειώνει: “Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η ταυτότητα φύλου των τρανς ατόμων είναι διαφορετική από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Ενώ πολλά τρανς άτομα, ανήκουν, επίσης, και σε μία σεξουαλική μειονότητα… ένα τρανς άτομο αντιμετωπίζει ένα μοναδικό σύνολο προκλήσεων, που βασίζονται στο φύλο στην καθημερινή τους ζωή.” 

Υψηλότερα ποσοστά σε ανεπιθύμητες σεξουαλικές συμπεριφορές

Τα ΛΟΑΤΚ+ άτομα ήταν επίσης πιο πιθανό, από ότι τα στρέιτ ή τα cisgender άτομα, να υποστούν ανεπιθύμητες σεξουαλικές συμπεριφορές, όπως ακατάλληλα αστεία στην εργασία, ή σχόλια δημοσίως.

  • Το 57% των ΛΟΑΚ+ ατόμων ανέφερε ότι συναντά τέτοιες συμπεριφορές σε δημόσιο χώρο μπροστά σε κοινό (22% για τα στρέιτ άτομα).
  • Το 37% είχε τουλάχιστον μία τέτοια εμπειρία στο διαδίκτυο (15% για τα στρέιτ άτομα).
  • Το 44% στον εργασιακό χώρο (22% για τα στρέιτ άτομα).

Μεταξύ των τρανς ατόμων:

  • Το 58% δήλωσε ότι είχε βιώσει τέτοιες συμπεριφορές σε δημόσιο χώρο μπροστά σε κοινό (23% για τα cisgender άτομα).
  • Το 42% στο διαδίκτυο (16% για τα cisgender άτομα).
  • Το 69% στον χώρο εργασίας (23% για τα cisgender άτομα).

Οι ακατάλληλες εργασιακές συμπεριφορές περιελάμβαναν «ανεπιθύμητη σωματική επαφή και παρενόχλήσεις, για το πώς πρέπει να ενεργεί ένας άντρας ή μια γυναίκα» , σημειώνεται στην έκθεση.

Τόσο τα ΛΟΑΚ, όσο και τα τρανς άτομα, που συμμετείχαν στην έρευνα σημείωσαν υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων ψυχικής υγείας, κατανάλωση ναρκωτικών και αλκοόλ, ως μηχανισμό αντιμετώπισης των διακρίσεων, καθώς και αυτοκτονικές σκέψεις, σε σχέση με τα στρέιτ άτομα. Αυτό αποτελεί «ένδειξη ότι πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή περισσότερες προληπτικές στρατηγικές, υποστήριξη της ψυχικής τους υγείας και υπηρεσίες γι’ αυτές τις ομάδες» , αναφέρει η έκθεση.

Διαβάστε μία πλήρη ανάλυση εδώ.
Δες και αυτό!