Η Ξεκίνησε η έρευνα του έργου ΗΟΜΒΑΤ για την καταπολέμηση του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία σε τρεις Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Λιθουανία).

Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου “HOMBAT – Combating HOMophoBic And Transphobic bullying in schools” και περιλαμβάνει συμμετοχή σε ομάδες εστίασης, καθώς και τη συμπλήρωση ενός online ερωτηματολογίου.


Όσοι/ες ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στην έρευνα, μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο έως και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου.

Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στην έρευνα;
Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο.

Το έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός αξιόπιστου και βιώσιμου πλαισίου πρόληψης και αντιμετώπισης του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία. Στην Ελλάδα, το έργο υλοποιείται από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού – ΚΜΟΠ, το οποίο είναι και ο συντονιστής του έργου, σε συνεργασία με το Πολύχρωμο Σχολείο.

H έρευνα απευθύνεται στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (εκπαιδευτικοί, σχολικοί σύμβουλοι, ψυχολόγοι κ.ά.). Σκοπός της είναι η πλήρης καταγραφή του φαινομένου και, κυρίως, η αναγνώριση των χαρακτηριστικών των διακρίσεων και του εκφοβισμού λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου, από την πρώτη τάξη του Δημοτικού έως και την τελευταία τάξη του Λυκείου.

Το έργο ΗΟΜΒΑΤ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Rights, Equality and Citizenship Programme (REC) 2014-2020 και υλοποιείται από ένα σχήμα 5 συνεργαζόμενων φορέων από 4 χώρες. Απευθύνεται στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, στο μαθητικό πληθυσμό της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικές αρχές και φορείς, καθώς και σε γονείς ατόμων που φοιτούν σε αυτές τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.