Επιμορφωτικό πρόγραμμα σε εκπαιδευτικούς για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα

220
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔΑ) διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης, με θέμα τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, την ισότητα και την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων κατά την επαφή τους με τη δημόσια διοίκηση. 

Στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, η ΕΚΔΔΑ θα υλοποιήσει μια σειρά προγραμμάτων με τίτλο «Διασφάλιση της ισότητας και των δικαιωμάτων στης ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στη δημόσια διοίκηση». Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί την περίοδο του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2023, αλλά και Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης γύρω από θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου με στόχο την εγκαθίδρυση βασικών καλών πρακτικών, την προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων κατά την επαφή τους με δημόσιες υπηρεσίες και την ενίσχυση της έννοιας της συμπερίληψης».

Επίσης, στην εγκύκλιο επισημαίνεται η ανάγκη αναβάθμισης των γνώσεων της εκπαιδευτικής κοινότητας, γύρω από θέματα που σχετίζονται με τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και τα δικαιώματά της. Οι γνώσεις αυτές «θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για την ισότητα και τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και στην οικοδόμηση ενός σχολείου συμπεριληπτικού».

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ, και κάντε αίτηση εδώ.