Την επιφύλαξή της, εξέφρασε εχθές η Ένωση Κεντρώων, για τη ψήφιση του νομοσχεδίου, με το οποίο επικυρώνεται ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία αναγνωρίζει σε όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης δικαιώματα τον εργασιακό χώρο, αντίστοιχα (σ.σ σε κάποιες περιπτώσεις) με αυτά που έχουν συνάψει γάμο, όπως για παράδειγμα η διεκδίκηση συνυπηρέτησης και οικογενειακών επιδομάτων.

Ο εισηγητής της Ένωσης Κεντρώων, κος Καρράς, παρότι -όπως είπε- ήταν σύμφωνος με το Σύμφωνο Συμβίωσης, τηρεί τις επιφυλάξεις του για το «τι άρθρα μπορώ να θεωρήσω ως χρήσιμα ή και αν στο τέλος μπορώ να θεωρήσω», διότι «σε σχέση με την έκταση και την εμβέλεια του ορισμού που δίνεται στο σημείο του νομοσχεδίου που αναφέρεται ως οικογενειακή κατάσταση, έχουμε μια εξίσωση, πλέον, των προβλεπόμενων στον Αστικό Κώδικα τύπων γάμου και του Συμφώνου Συμβίωσης του ν.4356/2015 και είναι καθολική, όπως λέει η αιτιολογική έκθεση».

‘Όπως ανέφερε στη συνέχεια της ομιλίας του, «σήμερα, που ερχόμαστε, να ενσωματώσουμε Οδηγία που αφορά εργασιακά δικαιώματα και δικαιώματα απασχόλησης δεν περίμενα, να δω αυτή τη διατύπωση, για ποιο λόγο οι επιφυλάξεις μου -στην τότε συζήτηση- συνίσταντο, ότι δεν θα πρέπει να φθάνει το Σύμφωνο Συμβίωσης μεταξύ ομοφύλων μέχρι και τεκνοθεσίας. Είναι η πρώτη φορά, λοιπόν, που μέσα σε ένα Εργατικού Δικαίου κείμενο κάνει αυτή την εξίσωση, η οποία μπορεί να αποτελέσει το προοίμιο επομένων ρυθμίσεων. Δεν είμαι εξ εκείνων, που θα υποστηρίξω μια στρεβλή ερμηνεία, δηλαδή ό,τι περιλαμβάνεται εδώ – και γι’ αυτό σας διέκοψα- επισημαίνω όμως, ότι αρχίζει στο μέλλον, ίσως μια τέτοια συζήτηση».