Ένα βιβλίο του Β. Σωτηρόπουλου για «ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα & Ελευθερίες»

07/06/2024
από
Το βιβλίου του γνωστού δικηγόρου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ.

Λάβετε μέρος στον διαγωνισμό για δύο αντίτυπα:  Διαγωνισμός

Με το έργο παρουσιάζονται με ενιαία μέθοδο για πρώτη φορά όλες οι σημαντικές νομοθετικές αλλαγές που αφορούν τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων στην Ελλάδα και στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, όπως διαμορφώθηκαν μέσα στις τελευταίες δεκαετίες.

Ξεκινώντας με την αναγκαία εισαγωγή, καθώς και την παρουσίαση της ορολογίας και των νέων νομοθετικών όρων και ορισμών που εισάγουν οι ρυθμίσεις για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα και ελευθερίες, το βιβλίο αυτό επιχειρεί να συγκεντρώσει το σύνολο των νομικών πληροφοριών που ισχύουν σήμερα για όλη την έκταση των διαφόρων υποθέσεων που έχουν στο επίκεντρό τους τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου των ατόμων και συλλογικοτήτων στον σύγχρονο κόσμο.

Ιδίως μέσα στις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα, η ελληνική νομοθετική παραγωγή έχει συμπεριλάβει κανόνες που αφορούν την προστασία των ατόμων από τις αθέμιτες διακρίσεις στον χώρο της εργασίας, της παροχής υπηρεσιών, της υγείας και της εκπαίδευσης, έχει τυποποιήσει τα εγκλήματα μίσους και προκατάληψης, έχει οργανώσει νέες διαδικασίες αυτοδιάθεσης, όπως είναι η νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, η σύναψη συμφώνου συμβίωσης και γάμου, καθώς και η αναγνώριση της γονεϊκότητας για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και ζευγάρια. Στην ύλη αυτή προστίθενται οι αποφάσεις εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων που διαμόρφωσαν κανόνες σε όλο το φάσμα των παραπάνω θεμάτων, καταλαμβάνοντας μέχρι και την αναγνώριση ασύλου και επικουρικής διεθνούς προστασίας για ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες. Σε διακριτά κεφάλαια του βιβλίου περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για την ελευθερία της έκφρασης και της δημόσιας συνάθροισης, για την προστασία προσωπικών δεδομένων καθώς και για την υγεία και την προστασία από «πρακτικές μεταστροφής» και από αθέμιτες ιατρικές πράξεις.

Το σύνολο αυτού του νομικού υλικού ταξινομείται στα δέκα κεφάλαια του παρόντος βιβλίου, με το οποίο επιχειρείται και η θεωρητική επεξεργασία που επιτρέπει την εξαγωγή ειδικών συμπερασμάτων και την ανάδειξη γενικών αρχών που διέπουν το δίκαιο των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων και ελευθεριών.
Πρόκειται για ένα έργο αναφοράς που εκπόνησε ένας δικηγόρος της πράξης, με σκοπό να συμπεριληφθούν σε αυτό, μεταξύ άλλων, και αδημοσίευτες δικαστικές αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων σε υποθέσεις που χειρίστηκε ο ίδιος, καθώς και άλλοι συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών τις οποίες διατρέχει η ανάδυση αυτού του νέου γνωστικού συνόλου, που τείνει να προσλάβει νομική επιστημονική αυτοτέλεια.

Πληροφορίες

ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα & Ελευθερίες © 2024
Συγγραφέας: Βασίλης Α. Σωτηρόπουλος

Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ
Δες και αυτό!