Μια νέα ρήτρα στους κανόνες χρηματοδότησης της Ε.Ε. που προβλέπει περαιτέρω οικονομικούς περιορισμούς, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η Πολωνία, η Ουγγαρία, αλλά και κάθε άλλο κράτος-μέλος, εάν συνεχίσει να επιτίθεται στα δικαιώματα του ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, επιβεβαίωσε αξιωματούχος.

Μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων, η Ε.Ε. έχει συμφώνησε σε μία σειρά κανόνων για τα διαρθρωτικά ταμεία, που θεσπίζει νομοθεσία, ώστε να αποτελούν σχεδόν το ένα τρίτο του μελλοντικού προϋπολογισμού της.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει μια κρίσιμη αναφορά στον σεβασμό του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων – που σημαίνει ότι οι χώρες που αρνούνται να τηρήσουν τις αρχές της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων θα μπορούσαν να δουν τα έργα τους να απορρίπτονται για χρηματοδότηση από την Ε.Ε.

Αυτή η διάταξη «θα μπορούσε να είναι ένα πιθανό άγκιστρο» για «παρακράτηση χρημάτων, αν βλέπουμε ότι κάτι δεν πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση» , δήλωσε ένας αξιωματούχος της Ε.Ε. στο Euractiv.

“Όταν υποστηρίζονται έργα που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. σε κράτη μέλη, υπάρχει υποχρέωση – τόσο από την Ε.Ε. όσο και από τα κράτη μέλη – να διασφαλιστεί ότι αυτά τα έργα συμμορφώνονται με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων”, ανέφερε.

«Στο πλαίσιο που βρισκόμαστε τώρα στην Ευρώπη, συζητάμε αυτές τις αξίες και το backtracking με πολύ πιο ζωντανό τρόπο – οπότε είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό».

Ο σεβασμός του Χάρτη σε όλες τις φάσεις των περιφερειακών δαπανών της Ε.Ε. υπήρξε υποχρέωση από την έγκρισή του, αλλά μέχρι πρόσφατα, το εκτελεστικό όργανο της Ε.Ε. δεν το χρησιμοποίησε.

“Παρουσιάστηκαν μετά την εντολή της προηγούμενης επιτροπής «συγκεκριμένα παραδείγματα στα οποία ήμασταν αμφίβολοι» για την υποστήριξη ενός κράτους μέλους για τις αξίες της Ε.Ε.”, σημείωσε ο αξιωματούχος.

Ενώ το άτομο δεν ονόμασε συγκεκριμένα την Πολωνία, έθεσε το «ζήτημα της πιθανής κακοποίησης» από τα «λεγόμενα ιδρύματα της κοινωνίας των πολιτών» σε ορισμένες χώρες, πιθανώς αναφερόμενος στις ζώνες της Πολωνίας «χωρίς ΛΟΑΤ».

Οι επιχορηγήσεις της Ε.Ε. έχουν ήδη παρακρατηθεί από πόλεις σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες καλύπτουν τώρα περίπου το ένα τρίτο της χώρας.

Η Ε.Ε. έχει επίσης απειλήσει να μειώσει τα κονδύλια ανάκαμψης πανδημιών στις ζώνες χωρίς ΛΟΑΤ, με την επιτροπή να ζητά από τους κυβερνήτες κατά των ΛΟΑΤ+ να επιβεβαιώσουν γραπτώς ακριβώς πώς θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα για «μέτρα προώθησης της ισότητας και της μη διάκρισης.» 

Η Ε.Ε. αλλάζει ταχύτητες με την υιοθέτηση της ΛΟΑΤΚΙ Στρατηγικής Ισότητας