Δημοσκόπηση: «Ναι» στη νομοθέτηση της ισότητας στον γάμο

16/01/2024
από
Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Marc, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμφωνεί με τη νομοθέτηση της ισότητας στον γάμο.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του protothema.gr, το 54,8% συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί με τη «νομοθέτηση του πολιτικού γάμου μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου και στην Ελλάδα».

Το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας παρατηρείται μεταξύ των αριστερών και κεντροαριστερών συμμετεχόντων (77,3% και 77,2%). Αντιθέτως, από τους συμμετέχοντες που αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιοί ή κεντροδεξιοί, συμφωνεί μόλις το 38,6% και το 50,3% αντίστοιχα.

Συγκριτικά με παλαιότερες έρευνες της ΔΙΑΝΕΩΣΙΣ, οι θετικές απαντήσεις παρουσιάζουν αύξηση, καθώς το 2019 συμφωνούσε μόλις το 39,3%, σε αντίθεση με το 54,8% του 2024.

Επίσης, πλειοψηφία αποτελούν οι συμμετέχοντες που θεωρούν ότι θα πρέπει να αναγνωριστούν νομικά τα παιδιά που έχουν ήδη αποκτηθεί ή τεκνοθετηθεί από τα «ομόφυλα ζευγάρια».

Συγκεκριμένα, το 74,4% συμφωνεί, ενώ μόλις το 19,5% διαφωνεί. Και σε αυτήν την περίπτωση, η πλειοψηφία των ποσοστών συμφωνίας προέρχεται από άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως αριστερά ή κεντροαριστερά. Ενώ ενδιαφέρον έχει ότι συμφωνούν περισσότερο οι συμμετέχοντες «65 και άνω» (85,7%).

Πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες (52,9%) συμφωνούν με το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών στην τεκνοθεσία – αν και να πρέπει να σημειωθεί η προβληματική και ομοφοβική διατύπωση της ερώτησης («Θα συμφωνούσατε τα ομόφυλα ζευγάρια να έχουν την δυνατότητα υιοθεσίας παιδιών που ζουν σήμερα σε ιδρύματα, από το να παραμένουν τα παιδιά αυτά σε κάποιο ίδρυμα;»).

Τα μεγαλύτερα ποσοστά διαφωνίας παρατηρούνται στην ερώτηση σχετικά με την πρόσβαση των «ομόφυλων ζευγαριών ανδρών» στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Μόλις το 29,6% μάλλον συμφωνεί ή συμφωνεί, σε αντίθεση με το 65,6% που διαφωνεί ή μάλλον διαφωνεί.

Τέλος, για την πλειοψηφία των συμμετεχόντων το θέμα του «γάμου των ομόφυλων ζευγαριών» είναι λιγότερο ή καθόλου σημαντικό, σε σχέση με άλλα ζητήματα όπως «ακρίβεια, ασφάλεια, υγεία κλπ».
Δες και αυτό!