Μπορεί να μην έχουμε δει ποτέ το πρόσωπο αυτού του άνδρα, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι οι “λήψεις” του παρουσιάζουν κάποιον ενδιαφέρον.