Η Γερμανία νομιμοποίησε σήμερα ένα την τρίτη επιλογή για το φύλο στα πιστοποιητικά γέννησης, κάνοντας τη χώρα πρωτοπόρο στην Ευρώπη όσον αφορά στην αναγνώριση των ίντερσεξ προσώπων.

Δίπλα στο «θήλυ» και το «άρρεν» θα μπορεί να αναφέρεται η επιλογή «άλλο» για τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, σύμφωνα με νομοσχέδιο που υιοθετήθηκε από τη γερμανική βουλή.

Η κυβέρνηση συνασπισμού των συντηρητικών και των σοσιαλδημοκρατών εφαρμόζει την απόφαση που είχε λάβει το Συνταγματικό Δικαστήριο το 2017.

‘Αλλες χώρες στην Ευρώπη έχουν επίσης δεσμευτεί στην οδό της αναγνώρισης μιας τρίτης επιλογής σε σχέση με το φύλο, όπως η Ολλανδία ή η Αυστρία.

Σύμφωνα με τις στατιστικές του ΟΗΕ, από 0,05% έως 1,7% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι ίντερσεξ πρόσωπα.