Διατίθεται δωρεάν και σε ηλεκτρονική μορφή μία νέα έκδοση σχετικά με τα εγκλήματα μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων: η ηλεκτρονική έκδοση του Εγχειριδίου (HandbookΑναγνώριση & Αναφορά: Ένας σύντομος Οδηγός για τα εγκλήματα μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων.

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Βγες Μπροστά: Ενδυνάμωση και υποστήριξη θυμάτων εγκλημάτων μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων» («Come ForwardEmpowering and Supporting Victims ofAntiLGBT Hate Crimes») και διατίθενται δωρεάν στην ιστοσελίδα του Έργου www.lgbthatecrime.eu.

Συντονιστής του Έργου είναι το Πανεπιστήμιο της Μπρέσια (Ιταλία) και Επιστημονικά Υπεύθυνη είναι η οργάνωση Lambda Warsaw (Πολωνία). Αναπτύχθηκε από ένα εταιρικό σχήμα 22 φορέων από 10 ευρωπαϊκές χώρες και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα RightsEquality and Citizenship (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα, φορείς υλοποίησης του Έργου είναι τα Σωματεία Colour Youth Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας και Praksis – Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας, μέλη του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας. Βοηθός Εταίρος είναι ο Συνήγορος του Πολίτη.

Σκοπός της έκδοσης Αναγνώριση & Αναφορά: Ένας σύντομος Οδηγός για τα εγκλήματα μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων είναι η ενημέρωση και ο εφοδιασμός των θυμάτων ομοφοβικών, τρανσφοβικών και αμφιφοβικών εγκλημάτων μίσους με πρακτικά εργαλεία ως προς τον τρόπο αναγνώρισης και αναφοράς εγκλημάτων μίσους αλλά και περιστατικών ρητορικής μίσους. Η έκδοση περιλαμβάνει τύπους εγκλημάτων μίσους κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων και μια σύντομη περιγραφή των δικαιωμάτων τους, μέσω της σύνοψης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και της ποινικής διαδικασίας. Επιπλέον, περιλαμβάνει έναν αναλυτικό κατάλογο φορέων καταγραφής περιστατικών και υποστήριξης θυμάτων, με σκοπό την ενδυνάμωση θυμάτων και αυτοπτών μαρτύρων ώστε να καταγγείλουν περιστατικά και να λάβουν υποστήριξη.

Συγγραφείς της ελληνικής έκδοσης είναι οι Θανάσης Θεοφιλόπουλος (Colour Youth) και Μαρία Μουδάτσου, Ειρήνη Σεραφείμ, Κώστας Φαρμακίδης (PRAKSIS).

Μπορείτε να κατεβάσετε την έκδοση πατήστε εδώ.