Σήμερα, η Βουλή των Αντιπροσώπων της Τσεχίας συνεδριάζει σχετικά με μία σειρά τροποποιήσεων του Αστικού Κώδικα και υπάρχει το ενδεχόμενο, μεταξύ αυτών, να περάσει κι η ισότητα στον γάμο.

Οι προτεινόμενες τροπολογίες βρίσκονται στην τρίτη θέση της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση, κατά την 20η συνεδρίαση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Όλα τα μεγάλα κόμματα, σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, υποστηρίζουν το νομοσχέδιο, όπως κι η πλειοψηφία (67%) των πολιτών της Τσεχίας, χάρη σε μια συνεχιζόμενη εθνική εκστρατεία των LGBTI οργανώσεων.

«Οι Τσέχοι ήταν πάντα πιο προοδευτικοί και ανοιχτοί προς την LGBTI κοινότητα από το ανατολικό μπλοκ» , δήλωσε ο Rémy Bonny, πολιτικός επιστήμονας, που ειδικεύεται στην πολιτική των LGBTI ζητημάτων στην Ανατολική Ευρώπη.