Σ.Υ.Δ. για την πρόσφατη απόφαση του Π.Ο.Υ.: «Ιστορική στιγμή»  

19/06/2018
από

Tο Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) σχολιάζει ως “ιστορικη στιγμή” και ως “ιδιαίτερα θετική εξέλιξη” την πρόσφατη απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, να αφαιρεί τις έννοιες που σχετίζονται με τις τρανς ταυτότητες από τον κατάλογο των ψυχικών διαταραχών, ενώ καλεί το Υπουργείο Υγείας να ευθυγραμμιστεί με αυτήν την απόφαση.

Διαβάστε αναλυτικά το σχετικό Δελτίο Τύπου:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφαιρεί τις έννοιες που σχετίζονται με τις τρανς ταυτότητες από τον κατάλογο των ψυχικών διαταραχών» 

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας με το παρόν δελτίο τύπου, κάνει γνωστή την ιδιαίτερα θετική εξέλιξη της αφαίρεσης της ταξινόμησης της ταυτότητας φύλου από το κεφάλαιο των ψυχικών διαταραχών.

Συγκεκριμένα χτες 18 Ιουνίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα τον ταξινομητικό κατάλογο ICD-11, από τον οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι διαγνώσεις που αφορούσαν τις τρανς ταυτότητες από το κεφάλαιο των ψυχικών διαταραχών. Πρόκειται για μία ιστορική στιγμή – σημείο καμπής για τη διεθνή κοινότητα των διεμφυλικών προσώπων που ανοίγει μία νέα εποχή σεβασμού των τρανς και φυλοδιαφορετικών ανθρώπων[1].

Με την έκδοση του νέου ταξινομητικού καταλόγου ICD-11 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει τις εισηγήσεις που είχαν γίνει από τις 22.8.2014[2], όταν έχει καταλήξει ενόψει της αναθεώρησης του ICD και της κυκλοφορίας της νέας έκδοσής του να αφαιρεθεί εντελώς η κατηγορία F64 (καθώς και η επόμενη F65 που αναφέρονται σε «διαταραχή ταυτότητας φύλου) και αντί αυτής την πρόσθεση κατηγορίας 6 («Conditions related to sexual health» – 6A50) ως απλή ιατρική κατάσταση (εκτός των του κεφαλαίου των ψυχικών διαταραχών) η έννοια της ασυμφωνίας φύλου (gender incongruence), ώστε οι τρανς άνθρωποι να μη στιγματίζονται και δίχως να θεωρείται η τρανς κατάσταση ως ψυχική διαταραχή στην κατεύθυνση της αποψυχιατρικοποίησης της ταυτότητας φύλου.

Η απόφαση αυτή βρίσκεται σε απόλυτη συμφωνία, ακόμη, με όλες τις αποφάσεις ευρωπαϊκών οργανισμών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Απόφαση 2048/2015 της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα κράτη μέλη καλούνται[3]: «6.3.3. Nα τροποποιήσουν τις κατηγοριοποιήσεις νοσημάτων που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και να υποστηρίξουν την μεταβολή των διεθνών κατηγοριοποιήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διεμφυλικά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, δεν κατηγοριοποιούνται ως διανοητικώς ασθενή, εξασφαλίζοντας και την πρόσβαση στις απαραίτητες ιατρικές θεραπείες χωρίς στιγματισμό», ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε Ψήφισμα της 22.11.2012, στο σημείο 94 αναφέρει[4]: «εκφράζει τη λύπη του διότι οι διεμφυλικοί εξακολουθούν να θεωρούνται πνευματικώς ασθενείς σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας να αποσύρουν τις διαταραχές ταυτότητας φύλου από τον κατάλογο των ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών και να διασφαλίσει μια μη παθολογοποιητική αναταξινόμηση στις διαπραγματεύσεις επί της 11ης έκδοσης της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων της ΠΟΥ (ICD-11)·», ενώ με τη θέση αυτή έχει συνταχθεί ο Διαπολιτισμικός Κλάδος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας[5].

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών από την αρχή της ίδρυσής του και με πλήθος παρεμβάσεών του είχε εστιάσει στην μεταβολή των κατεστημένων αντιλήψεων που υπήρξαν πηγή στιγματισμού και βάση της άνισης μεταχείρισης και αποκλεισμών που υφίστανται τα τρανς πρόσωπα που μία εκ των αιτιών τους ήταν αντιλήψεις ψυχιατρικοποίησης της τρανς κατάστασης[6].

Σε αυτήν την κατεύθυνση καλούμε το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε η Ελληνική πραγματικότητα να βρίσκεται σε συμφωνία με την απόφαση αυτή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς και την Πολιτεία να αναθεωρήσει όλες τις πρακτικές[7] και διατάξεις[8] που στιγμάτιζαν τα τρανς πρόσωπα ως ψυχικά ασθενή.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΓΓΡΟΥ 29, 1οςΟΡΟΦΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 11743
Τηλ. 210.9210697
Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή
09.00-14.00 & 17.00-20.00
http://www.transgender-association.gr/
[email protected]


ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

[1] Ο νέος ταξινομητικός κατάλογος ICD-11: https://icd.who.int/browse11/l-m/en.

[2] Πρόταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αναθεώρηση του διεθνούς ταξινομητικού καταλόγου, 22.8.2014: https://tgeu.org/who-publishes-icd-11-beta/.

[3] Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης 2048(2015): http://t-zine.gr/psifisma-2048-2015-diakrisis-kata-diemfylikon-stin-evropi/.

[4] Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 22.11.2012: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0383+0+DOC+XML+V0//EL

[5] Η θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ): http://www.psych.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:2017-10-12-09-11-59&lang=el

[6] Βλέπε επί παρδείγματι πρόσφατες παρεμβάσεις του ΣΥΔ όπως: α) Δελτίο Τύπου 12. 11.2017: «Αντιεπιστημονική εκδήλωση στον Ευαγγελισμό που ψυχιατρικοποιεί την ταυτότητα φύλου»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2017/12/12/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae/., β) Δελτίο Τύπου 11.1.2018: «Συνάντηση εκπροσώπων του ΣΥΔ με τον Υπουργό Υγείας»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/01/11/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%84-6/, γ) Δελτίο Τύπου 18.4.2018: «Σχετικά με διεπιστημονική ημερίδα της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδας»: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/04/18/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd/.

[7] Βλέπε πρακτικές όπως την απαράδεκτη προκήρυξη θέσεων για την εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομίας που στιγματίζουν τα τρανς πρόσωπα: https://transgendersupportassociation.wordpress.com/2018/06/06/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%ae%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b3/.

[8] Επί παραδείγματι Π.Δ. 11/2014 (ΦΕΚ Α’-17): http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/pd%2011_2014.htm.
Δες και αυτό!