Αυστραλοί ερευνητές χρησιμοποίησαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ισότητα στον γάμο κι έκαναν τον συσχετισμό, διαπιστώνοντας ότι η έλλειψη αποδοχής των LGB ατόμων ευθύνεται για το χαμηλό επίπεδο υγείας και ευημερίας τους.

Οι έρευνες, που διεξήχθησαν στην Αυστραλία με τη χρήση στοιχείων από την ψηφοφορία, παρουσίασαν μια άμεση συσχέτιση μεταξύ των διακρίσεων και των χαμηλών επιπέδων υγείας μεταξύ των λεσβιών, των gay και των bi ατόμων.

Ενώ τα αποτελέσματα της μελέτης μπορεί να φαίνονται προφανή, στην πραγματικότητα έχουν πραγματοποιηθεί πολύ λίγες μελέτες σχετικά με τις αιτίες των προκλήσεων υγείας, που αντιμετωπίζουν τα LGB άτομα, ειδικά εκτός των ΗΠΑ.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ποιότητα ζωής των LGB ανθρώπων ήταν χαμηλότερη στις περιοχές, όπου υπήρχε αυξημένος αριθμός ψήφων, που υποστήριζαν το «Όχι» .

Η μελέτη, που διεξήχθη από τον Francesco Perales και τον Abram Todd του Πανεπιστημίου του Queensland, συνέκρινε στοιχεία από την ταχυδρομική έρευνα με στοιχεία από την έρευνα για τα νοικοκυριά, το εισόδημα και την εργασία στην Αυστραλία (HILDA). Η έρευνα HILDA συγκέντρωσε 15.986 ερωτηθέντες, από τους οποίους τα 554 αυτοπροσδιορίζονται ως λεσβίες, gay ή bi άτομα. Δυστυχώς, δεν υπήρξε καμία αναφορά στα δεδομένα που να αφορούν στα τρανς, ίντερσεξ ή non-binary άτομα.

Η έρευνα HILDA παρέχει στους ερευνητές πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με την ψυχική και σωματική υγεία τόσο των LGB ατόμων όσο και των ετεροφυλόφιλων πληθυσμών σε ολόκληρη την Αυστραλία.

Ο Perales και Todd παρουσίασαν τα συμπεράσματά τους στην έκθεσή τους με τίτλο «Δομικό στίγμα, υγεία και ευημερία των LGB πληθυσμών της Αυστραλίας: Αξιοποίηση της γεωγραφικής διακύμανσης στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του 2017 για τον ομόφυλο γάμο» .

«Ακόμη και σε μια σχετικά προοδευτική χώρα, όπως η Αυστραλία, η έλλειψη αποδοχής των LGB ατόμων και η έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης που λαμβάνουν, είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες για το χαμηλό επίπεδο υγείας και ευημερίας τους» , δήλωσε ο Perales.

Η έκθεση ολοκληρώνεται υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα νομοθεσίας υπέρ των LGB ατόμων, όπως η ισότητα στον γάμο, όσον αφορά τον θετικό αντίκτυπο που έχει η κοινωνική στήριξη στην υγεία και την ευημερία.